Strażnica OSP w Osuchowie będzie wyremontowana

Odsłony: 390

Strażnica OSP w Osuchowie będzie wyremontowana – jest dofinansowanie

Remont ścian, sufitów i podłóg, wymiana instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej, nowe umywalki, sanitariaty oraz kabina prysznicowa – dwa pomieszczania w budynku OSP w Osuchowie przejdą gruntowną modernizację. Samorząd gminy Kazanów podpisał umowę z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego Rafałem Rajkowskim na dofinasowanie inwestycji.

Są środki na bardzo potrzebny remont

Do gminy Kazanów popłynie 40 tysięcy złotych dofinansowania na remont pomieszczeń strażnicy OSP w Osuchowie. Środki będą pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego i zostały przyznane w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2023”. 25 maja podpisano w tej sprawie stosowną umowę. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego parafował ją wicemarszałek Rafał Rajkowski, zaś ze strony Urzędu Gminy Kazanów wójt Teresa Pancerz-Pyrka. – Dziękujemy za przyznaną pomoc finansową, która zostanie przeznaczona na modernizację dwóch pomieszczeń w OSP w Osuchowie. Budynek jest w złym stanie technicznym, ściany i sufity wymagają remontu i ocieplenia. Podłoga jest zniszczona, brakuje izolacji i płytek ceramicznych. Zniszczone są także drzwi wewnętrzne, urządzenia sanitarne zużyte i nieszczelne, zaś instalacja hydrauliczna skorodowana. Remont jest tu więc bardzo potrzebny. Dofinansowanie będzie istotnym wsparciem w realizacji tego niezwykle ważnego zadania. Po jego zakończeniu zdecydowanie poprawi się komfort pracy strażaków – podkreśla wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Dwa pomieszczenia wypięknieją

Zakres prac w pomieszczeniu socjalnym rozpocznie się od usunięcia starej podłogi, wykonania nowej wylewki, jej ocieplenia oraz położenia płytek ceramicznych. Na ścianach i suficie zamontowane będą odporne na wilgoć płyty karton-gips, zabezpieczone gładzią szpachlową i pomalowane, a w części położone ścienne płytki ceramiczne. Wymienione zostaną też drzwi wewnętrzne.

W pomieszczeniu sanitarno-higienicznym przeprowadzone będą te same prace, co w socjalnym, ale dodatkowo sufit zostanie ocieplony wełną mineralną. Łazienka zyska nowe umywalki, sanitariaty oraz kabinę prysznicową.

W obu pomieszczeniach planuje się także wymianę instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej wraz z wymianą szamba. Prace remontowe mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Sala gimnastyczna w szkole w Kazanowie przejdzie remont

Odsłony: 379

Sala gimnastyczna w szkole w Kazanowie zyska nowy blask – jest dofinansowanie na remont

Nadszarpnięta już zębem czasu sala gimnastyczna w Kazanowie przejdzie tak bardzo potrzebny jej remont. Tutejszy samorząd pozyskał 125 tysięcy złotych dofinansowania zewnętrznego na realizację tego zadania. Oprócz modernizacji zyska także nowe wyposażenie sportowe.

Bardzo potrzebny remont

Wsparcie finansowe będzie pochodziło z budżetu województwa mazowieckiego. Środki zostały przyznane w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”. – Sala gimnastyczna przy szkole w Kazanowie nie była remontowana od kilkunastu lat i zdecydowanie potrzebuje odświeżenia. Obiekt jest bardzo intensywnie użytkowany, co odcisnęło swoje piętno na jego stanie technicznym – informuje Terasa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Sala została wybudowana w 1992 roku. Każdego tygodnia korzysta z niej kilkaset osób, uczniowie szkoły, a także działające w gminie kluby sportowe oraz mieszkańcy, którzy w wolnym czasie grają tu w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Prowadzone są tu również zajęcia z aerobiku i zumby. – Chcemy zapewnić użytkownikom obiektu komfortowe i bezpieczne warunki do uprawiania aktywności fizycznej. Po remoncie podniesie się estetyka budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania zapewni zmniejszenie zużycia energii, a nowe wyposażenie podniesie jakość zajęć sportowych. W imieniu całego samorządu gminy oraz jej mieszkańców dziękuję przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego za przyznane wsparcie finansowe  – podkreśla wójt.

Będzie bardziej nowocześnie

W planach jest cyklinowanie i lakierowanie posadzki, wymiana instalacji centralnego ogrzewania waz z grzejnikami, malowanie ścian i sufitów z wykonaniem lamperii do wysokości dwóch metrów, wymiana drzwi wejściowych do sali, malowanie linii boisk, ale nie tylko. W ramy inwestycji ujęto też dostawę i montaż wyposażenia sportowego: bramek do piłki ręcznej, podwójnych i pojedynczych drabinek mocowanych do ściany, obręczy do tablic do koszykówki, konstrukcji do siatkówki z siatką, a także elektronicznej tablicy wyników sterowanej na pilota. Ostateczny kształt inwestycji będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu dla wykonawców.

Wójt gminy Kazanów otrzymała absolutorium

Odsłony: 400

Wójt gminy Kazanów otrzymała wotum zaufania i absolutorium

29 maja w Urzędzie Gminy w Kazanowie odbyło się jedno z najważniejszych w roku posiedzeń tutejszej Rady Gminy. Podczas sesji radni udzielili wójt Teresie Pancerz-Pyrce zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za 2022 rok. Oznacza to, że samorząd właściwie zarządzał środkami publicznymi.

W posiedzeniu wzięło udział 13 z 15 zasiadających w Radzie Gminy Kazanów rajców. W pierwszej kolejności przedstawiono raport o stanie gminy za 2022 rok i poddano go pod publiczną debatę. Dokument jest podsumowaniem działalności wójt w minionym roku. Następnie odbyło się głosowanie, podczas którego udzielono wójt Teresie Pancerz-Pyrce wotum zaufania.

Kolejną niezwykle ważną częścią sesji było  zaznajomienie radnych ze stanem finansów gminy Kazanów za 2022 rok. Pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Kazanowie, co jest potwierdzeniem tego, że środkami gospodarowano właściwie. W głosowaniu radni udzielili wójt Teresie Pancerz-Pyrce absolutorium za miniony rok. – Dziękuję bardzo za udzielone mi wotum zaufania i absolutorium. Realizacja zaplanowanego budżetu to wspólna praca samorządu oraz radnych, a wynik, jakim jest szereg zrealizowanych inwestycji jest efektem zaangażowania wielu osób. Przed nami kolejne siedem miesięcy dużych wyzwań, bo tegoroczny budżet jest bardzo ambitny. W trakcie wykonania jest już wiele zadań zarówno drogowych, termomodernizacyjnych, jak i prospołecznych, a w planach kolejne. Przeznaczamy na ten cel bardzo duże środki finansowe i pozyskujemy największe w historii gminy dofinansowania. Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie wiele zdziałać – powiedziała wójt Teresa Pancerz-Pyrka.     

Wykonano inwestycje za blisko 5 milionów złotych

Rok 2022 upłynął w gminie Kazanów pod znakiem wielu inwestycji. Tutejszy samorząd przeznaczył na ten cel 5 mln 97 tys. 603 zł. Za te środki zmodernizowano istniejącą infrastrukturę wodociągową w miejscowościach Ranachów-Wieś i Kroczów Mniejszy, zakupiono pompę głębinową do SUW w Wólce Gonciarskiej i wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą wraz z przyłączami w obrębie sołectw gminy Kazanów, nieposiadających infrastruktury wodociągowej. Przebudowano też szereg dróg: nr 4502W Kazanów – Kopiec, nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska, Kowalków – Kolonia, Zakrzówek – Kolonia i w miejscowościach: Ostrownica, Osuchów, Dębniak oraz Kowalków.

Samorząd gminy Kazanów w 2022 roku mocno skupił się na przygotowaniu dokumentacji dla realizowanych obecnie inwestycji: termomodernizacji szkół, czy budowy placu zabaw przy PSP w Kowalkowie. W minionym roku wykonano też inwestycje z zakresu  rozwoju turystyki i rekreacji: wybudowano szlak pieszo-rowerowo-wodny wraz z infrastrukturą, a także trawiaste boisko piłkarskie w miejscowości Zakrzówek – Wieś, Zmodernizowano również oświetlenie uliczne w miejscowościach: Kroczów Mniejszy, Ranachów – Wieś, Ostrownica Kolonia, Ruda i Borów.

sesja absolutorium

Uczniowie z gminy Kazanów będą poznawać Polskę

Odsłony: 583

Uczniowie z gminy Kazanów będą poznawać Polskę

Samorząd gminy Kazanów pozyskał znaczące dofinansowanie od Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Dzięki tym środkom uczniowie dwóch szkół podstawowych, w Kazanowie oraz Kowalkowie wyjadą na wycieczki, podczas których będą poznawać atrakcyjne i wartościowe pod względem edukacyjnym i historycznym miejsca.

Łącznie cztery wycieczki zostaną dofinansowanie w ramach programu „Poznaj Polskę”. Kwota zewnętrznego wsparcia dla szkół wyniesie 19 tys. 360 zł. Całkowity koszt zadania to 29 tys. 900 zł. W wyjazdach weźmie udział łącznie 150 uczniów. – Program „Poznaj Polskę” pozwoli uczniom z terenu gminy Kazanów wyjechać na bardzo atrakcyjne wycieczki, gdzie będą poznawali kulturę, tradycję i zabytki naszego kraju, ale też ciekawe pod względem edukacyjnym miejsca. Wspólne wyjazdy szkolne są świetną okazją do integracji i nawiązywania przyjaźni z rówieśnikami, a podróże zdecydowanie kształcą, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się przyłączyć do tego programu – podkreśla Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.      

Odwiedzą Lublin, Łódź, Warszawę oraz Góry Świętokrzyskie

W programie wezmą udział dwie placówki z tego terenu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie oraz Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie. Uczniowie z Kowalkowa, łącznie 60 osób, wyjadą na dwie wycieczki. Jedna, trzydziestoosobowa grupa odwiedzi Łódź, gdzie pozna wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego. Wybierze się też do Centralnego Muzeum Włókiennictwa i Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego. Dofinansowanie dla tej wycieczki wyniesie 5 tys. zł. Druga grupa pojedzie do Nowej Słupi i na Święty Krzyż, gdzie będzie zwiedzać pobenedyktyński zespół klasztorny. Na Łysej Górze zaś obejrzy przedchrześcijańskie obwałowania kamienne, a w Zagnańsku znany w całej Polsce Pomnik Przyrody „Dąb Bartek”. Dofinansowanie dla tej wycieczki wyniesie 4 tys. 360 zł.

Uczniowie z Kazanowa, łącznie 90 osób, również wyjadą na dwie wycieczki. Pierwsza grupa będzie zwiedzać Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, a także Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dofinansowanie dla tego wyjazdu wyniesie 5 tys. zł. Druga grupa wybierze się zaś do Lublina, gdzie przejdzie podziemną trasą. Zwiedzi też Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Dofinansowanie dla tej części programu wyniesie 5 tys. zł.

Wycieczki będą zorganizowane do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Zbliżają się kolejne duże remonty dróg w gminie Kazanów

Odsłony: 515

kaz polski lad logo

Zbliżają się kolejne remonty dróg w gminie Kazanów – trwa przetarg dla wykonawców

W trakcie procedury przetargowej jest następne duże zadanie drogowe, które będzie realizowane na terenie gminy Kazanów. W planach samorządu przewidziano przebudowę siedmiu odcinków jezdni, a dofinansowanie zewnętrzne pokryje aż 95% kosztów inwestycji.

Trzy oferty od wykonawców

Trwa procedura przetargowa dla wykonawców zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kazanów”. Do Urzędu Gminy w Kazanowie wpłynęły trzy oferty od firm. Najkorzystniejszą przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Zwolenia, które wyceniło swoją pracę na kwotę 2 mln 757 tys. 944 zł. – Procedura przetargowa jest już prawie na finiszu i liczymy, że na dniach podpiszemy umowę z wykonawcą zadania i przekażemy plac budowy. Będzie to kolejna duża inwestycja drogowa na naszym terenie, którą zrealizujemy przy ogromnym wsparciu finansowym z zewnątrz. Bardzo  cieszymy się, że mieszkańcy zyskają przebudowane drogi, a budżet gminy nie zostanie przy tym znacząco obciążony – podkreśla Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Warto przypomnieć, że samorząd pozyskał na realizację tej inwestycji bardzo duże dofinansowanie, które pokryje aż 95% jej wartości. Dokładna kwota będzie jednak znana po ostatecznym zakończeniu procedury przetargowej. Środki zewnętrzne będą pochodziły z programu Polski Ład.

Nowe chodniki, zjazdy i pobocza

Zadanie obejmie swoim zakresem aż siedem odcinków dróg. Przebudowy będą prowadzone w miejscowościach: Dębniak - 0,650 km, Kopiec - 0,338 km, Kroczów Mniejszy - 0,540 km, Kroczów Większy - 0,280 km, Osuchów - 0,302 km, Zakrzówek – Wieś -  0,220 km, a także na ul. Targowej w Kazanowie - 0,230 km.

Prace budowlane na każdym z odcinków będą bardzo podobne. Wykonawca w pierwszej kolejności przeprowadzi roboty przygotowawcze i wymieni przepusty pod koronami dróg. Następnie przygotuje odpowiednie podbudowy, na których położy nowe nawierzchnie jezdni. Wybuduje też chodniki, zjazdy oraz pobocza. Po zakończeniu prac budowlanych zamontowane zostanie nowe oznakowanie drogowe. Według wstępnych założeń realizacja zadania ma trwać sześć miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.