Piękny jubileusz 100 lat !!!

Odsłony: 489

Piękny jubileusz 100 lat !!!

         1 marca 2023r. Pani Helena Puton mieszkanka gminy Kazanów obchodziła piękny Jubileusz Setnych Urodzin. Z okazji tak zacnego jubileuszu Panią Helenę z ramienia Urzędu Gminy odwiedziła Wójt Gminy Kazanów Pani Teresa Pancerz-Pyrka wraz z Zastępcą Kierownika USC Katarzyną Zdrzalik. Jubilatka świętowała ten dzień w gronie najbliższej rodziny.

         Popłynęły gratulacje i serdeczne życzenia z racji tak zacnego jubileuszu. Wójt Gminy Kazanów przekazała list gratulacyjny. Jubilatka otrzymała piękny bukiet kwiatów, drobny upominek oraz moc życzeń i gratulacji. Pani Helena była bardzo szczęśliwa i wzruszona, czego dowodem był gorący uśmiech nieschodzący z twarzy.

         Takich jubileuszy życzymy, a dla Pani Jubilatki jeszcze raz zdrowia i spokoju na kolejne piękne dni, miesiące i lata w otoczeniu najbliższych.

jubileusz 100 lat puton

Termomodernizacja szkół

Odsłony: 838

Szkoły w Kowalkowie i Zakrzówku przejdą kompleksową termomodernizację – jest ponad 4 miliony złotych dofinansowania!

W gminie Kazanów planowana jest kolejna duża inwestycja. Trwa właśnie procedura przetargowa dla wykonawców zadania kompleksowej termomodernizacji dwóch szkół podstawowych wraz z przebudową istniejących kotłowni. Mowa o placówkach w Kowalkowie oraz Zakrzówku, które po remoncie staną się bardziej wydajne energetycznie i zyskają na estetyce. Samorząd gminy pozyskał na ten cel ponad cztery miliony złotych dofinansowanie zewnętrznego.

Remont poprawi efektywność energetyczną budynków

Samorząd gminy Kazanów nie zwalnia tempa i planuje kolejną dużą inwestycję zakresie zwiększenia wydajności energetycznej budynków użyteczności publicznej. – Obecnie jesteśmy w trakcie termomodernizacji Urzędu Gminy, a przed nami następne duże zadanie w tym zakresie, czyli termomodernizacja dwóch szkół podstawowych, w Kowalkowie oraz Zakrzówku. Budynki wymagają remontu, dlatego wnioskowaliśmy o dofinansowanie dla tych inwestycji. Po remoncie poprawi się efektywność energetyczna szkół, które będą lepiej dogrzane, a co za tym idzie bardziej komfortowe dla uczniów i pracowników. Duże znaczenie ma tu też ekonomia, ponieważ wykonane prace budowlane wpłyną na to, że będą one tańsze w utrzymaniu, co w czasach ciągłego wzrostu cen energii ma ogromne znaczenie. Obecnie trwa procedura przetargowa dla wykonawców tej inwestycji – mówi Teresa Pancerz Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Warto przypomnieć, że na realizację zadania termomodernizacji szkół samorząd gminy pozyskał olbrzymie wsparcie finansowe z Funduszu Polski Ład. Przyznane dofinasowanie wyniesie aż 4 miliony 50 tysięcy złotych.

Będą nowe okna, drzwi, elewacje oraz źródła ciepła

W ramach realizacji zadania w szkole podstawowej w Kowalkowie zostaną wymienione okna i drzwi zewnętrzne. W planach jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia fundamentów oraz położenie pokryć dachowych i malowanie dachów. Docieplony zostanie też stropodach i ściany budynku, gdzie pojawi się nowa, estetyczna elewacja. Wykonane zostaną także roboty instalacyjne: ochrony odgromowej i oświetlenia zewnętrznego ze źródłami światła LED. Kotłownia budynku przejdzie kompleksowy remont. Po zakończeniu tynkowania, malowania i kładzenia nowych płytek pojawi się tu nowoczesny kocioł kondensacyjny na olej opałowy wraz z niezbędnymi instalacjami. Przed budynkiem zaś przebudowana zostanie część chodników z kostki brukowej.

W szkole w Zakrzówku prace budowlane będą miały podobny zakres. Wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrze oraz uzupełnione obróbki blacharskie. Fundamenty oraz ściany budynku będą docieplone i obiekt zyska nową elewację. Wykonane zostanie odwodnienie i malowanie dachu, a także przeprowadzony remont kominów. W miejsce starych opraw oświetlenia zewnętrznego pojawią się nowoczesne typu LED. Przed obiektem przebudowane zostaną schody, opaska wokół niego, a także chodniki z kostki brukowej. Podobnie jak w szkole w Kowalkowie, tu także kotłownia przejdzie generalny remont wraz z wymianą źródła ogrzewania. Zainstalowany zostanie kocioł kondensacyjny na olej opałowy.

Całkowity koszt oraz termin realizacji zadania będzie znany po zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy.

Przy szkole podstawowej w Kowalkowie powstanie plac zabaw

Odsłony: 549

Przy szkole podstawowej w Kowalkowie-Kolonii powstanie nowy, atrakcyjny plac zabaw

Samorząd gminy Kazanów ogłosił przetarg dla wykonawców zadania budowy placu zabaw w miejscowości Kowalków-Kolonia. Na jego realizację pozyskał znaczące dofinansowanie zewnętrzne w kwocie ponad 220 tysięcy złotych. Nowy obiekt ma powstać przy miejscowej szkole podstawowej i będzie doskonałym uzupełnieniem dla obiektu sportowego, jaki został tu wybudowany kilka lat temu.

Trwa procedura przetargowa

Trwa przetarg dla wykonawców zadania pod nazwą „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kowalków-Kolonia”. Samorząd gminy Kazanów pozyskał na jego budowę dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego, przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zewnętrzne wsparcie finansowe wyniesie 224 tysiące 998 złotych. – Dzięki pozyskanym środkom przy szkole podstawowej w Kowalkowie-Kolonii powstanie nowoczesny, ogólnodostępny plac zabaw, wyposażony w szereg atrakcyjnych urządzeń zabawowych. Zastąpi on dotychczasowy, który był już mocno nadszarpnięty zębem czasu. Nowe miejsce będzie doskonałą przestrzenią do spędzania wolnego czasu nie tylko dla uczniów szkoły, ale wszystkich małych mieszkańców gminy Kazanów. Dziękujemy zarządowi województwa mazowieckiego za przyznane dofinansowanie. Środki te będą znaczącym wsparciem w realizacji inwestycji – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Przewidziano szeroki zakres prac

W planach zadania jest wykonanie odpowiedniej nawierzchni placu zabaw. Częściowo będzie to chodnik z kostki brukowej, a częściowo sztuczna i piaskowa nawierzchnia. W obrębie placu zabaw zostaną zamontowane różnorodne urządzenia zabawowe. Wstępny projekt przewiduje między innymi: kolejkę linową, trzystanowiskową karuzelę łańcuchową, karuzelę platformową, huśtawkę wahadłową z siedziskami typu „ławka” i „bocianie gniazdo”, huśtawkę wahadłową typu „waga”, czy huśtawki sprężynowe „konik” i „BMX”. Przewiduje się też montaż trampoliny ziemnej, systemu gimnastycznego „ścieżka zdrowia”, zestawu modułowego „ścianki edukacyjne”, a także kilku zestawów sprawnościowych, jak „poligon”, „hangar linowy”, czy dwuwieżowy zestaw z karuzelą obrotową i zjeżdżalnią. Ponadto pojawią się tu elementy małej architektury: osiem wygodnych ławek, dwa kosze na śmieci oraz dwa stojaki na rowery. Plac zabaw zostanie ogrodzony, a oświetlać go będą dwie solarne latarnie.

Doskonałe uzupełnienia obiektu sportowego

Plac zabaw zlokalizowany będzie w pobliżu boiska wielofunkcyjnego, które powstało tu w 2019 roku. – Chcemy, aby nowy plac zabaw tworzył z  istniejącym boiskiem spójną, ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjno-sportową. Da to mieszkańcom szeroki wachlarz możliwości do integracji i spędzania wolnego czasu w zakresie aktywnego wypoczynku – podsumowuje wójt Terasa Pancerz-Pyrka.

Już wkrótce realizacja dużej inwestycji drogowej na terenie gminy Kazanów

Odsłony: 899

Już wkrótce realizacja dużej inwestycji drogowej na terenie gminy Kazanów – ogłoszono przetarg dla wykonawców

Trwa przetarg dla wykonawców zadania pod nazwą „Przebudowa dróg na terenie gminy Kazanów”. Po wyłonieniu firmy, która podejmie się realizacji inwestycji, rozpoczną się prace budowlane na dziewięciu odcinkach dróg. Łącznie zostanie zmodernizowane blisko 6,5 km jezdni. Samorząd gminy pozyskał na ten cel aż 5 milionów złotych dofinansowania zewnętrznego.

Ważna inwestycja z dużym dofinansowaniem

Będzie dalszy ciąg rozbudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Kazanów. W planach jest duża inwestycja w tym zakresie. – Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania przebudowy dziewięciu odcinków dróg na terenie gminy Kazanów. Liczymy, że uda się wyłonić wykonawcę już w pierwszym postępowaniu, tak aby prace budowlane mogły ruszyć wraz ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Planowane do modernizacji drogi są zniszczone, z licznymi spękaniami i ubytkami, dlatego inwestycja jest bardzo potrzebna. Przebudowa poprawi spójność komunikacyjną i podniesie bezpieczeństwo pieszych i kierowców na tym terenie – podkreśla Teresa Pancerz Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Warto przypomnieć, że samorząd gminy Kazanów pozyskał na ten cel bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne. Wsparcie finansowe wyniesie 5 milionów złotych i będzie pochodziło z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Blisko 6,5 km dróg przejdzie modernizację

Inwestycja ma objąć swoim zakresem aż dziewięć odcinków dróg, o łącznej długości blisko 6,5 km. Na każdym z nich zostaną wykonane roboty przygotowawcze, odpowiednia podbudowa, a następnie położona nowa nawierzchnia jezdni. Pojawią się też komfortowe pobocza oraz zjazdy. Prace budowlane zakończą się uzupełnieniem oznakowana drogowego.

Modernizacja będzie prowadzona w sześciu miejscowościach na terenie gminy Kazanów. W Niedarczowie Dolnym - Kolonii zostaną przebudowane dwa odcinki dróg o długości 0,645 km i 0,660 km. W miejscowości Kowalków – Kolonia długość planowanych do modernizacji odcinków jezdni to: 0,400 km i 0,995 km. Kolejne dwa położone są w miejscowości Dębniak i wynoszą: 0,952 km i 0,115 km. W Osuchowie przebudowane zostanie 0,999 km drogi, w Ostrownicy 0,740 km, a w Wólce Gonciarskiej 0,990 km.

Firmę, która zrealizuje inwestycję, ostateczny koszt robót oraz termin rozpoczęcia i zakończenia prac poznamy po zakończeniu postępowania przetargowego.

Samorząd gminy Kazanów przeznaczy więcej środków na inwestycje

Odsłony: 636

Samorząd gminy Kazanów przeznaczy więcej środków na inwestycje

W gminie Kazanów zaplanowano na ten rok wiele ważnych i potrzebnych inwestycji. Będą liczne przebudowy dróg, termomodernizacje szkół oraz Urzędu Gminy, przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej i wiele innych. 10 lutego 2023 roku, podczas sesji Rady Gminy jednogłośnie zwiększono budżet na realizację wyczekiwanych przez mieszkańców zadań. W efekcie decyzji samorządu oraz radnych, na tegoroczne inwestycje przeznaczone zostanie blisko 20 milionów złotych.

W planach duże inwestycje

2023 rok w gminie Kazanów będzie bardzo intensywny pod względem inwestycyjnym. - Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu dofinansowań zewnętrznych możemy realizować niezwykle kosztowne inwestycje, na które sami nie moglibyśmy sobie pozwolić. Obecnie wykonywane jest zadanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kazanowie, a przed nami kolejne bardzo duże wyzwania. Trwają właśnie procedury przetargowe dla kilku zadań: szeroko zakrojonej przebudowy dróg, termomodernizacji dwóch szkół podstawowych i budowy placu zabaw w Kowalkowie-Kolonii. W następnych miesiącach będziemy ogłaszali przetargi na wykonanie kolejnych inwestycji. Chcemy maksymalnie wykorzystać pojawiające się i pozyskiwane z różnych źródeł zewnętrzne środki finansowe, w związku z tym, wraz z radnymi postanowiliśmy zwiększyć budżet na tegoroczne inwestycje – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Zwiększono środki na realizację zadań

Według założeń ujętych w uchwale budżetowej na 2023 rok, podjętej przez Radę Gminy w grudniu 2022 roku, wydatki inwestycyjne miały wynieść 12 mln 400 tys. zł. Jednak podczas lutowej sesji Rady Gminy, zwiększono je o 7 mln 192 tys. 316 zł, co oznacza, że samorząd przeznaczy na tegoroczne inwestycje aż 19 mln 592 tys. 316 zł. Było to możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach rządowego programu Polski Ład.

Wśród zadań, które zaplanowano na 2023 rok, oprócz kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym Urzędu Gminy i dwóch szkół podstawowych, przewidziano bardzo duże zadanie przebudowy dróg. Łącznie zostanie zmodernizowane blisko 6,5 km jezdni. Zaplanowano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym. W bieżącym roku nowy wygląd zyskają też łazienki i pomieszczenia socjalne w Urzędzie Gminy w Kazanowie i zostanie dostarczony tu sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. W miejscowości Kowalków-Kolonia wybudowany zostanie nowy plac zabaw. Będzie też modernizacja instalacji przeciwpożarowej wraz z przyłączeniem wody na jej potrzeby w budynku PSP Kowalków-Kolonia.

Trwa przetarg na przebudowę dziewięciu odcinków dróg

Odsłony: 587

Już wkrótce realizacja dużej inwestycji drogowej na terenie gminy Kazanów – ogłoszono przetarg dla wykonawców

Trwa przetarg dla wykonawców zadania pod nazwą „Przebudowa dróg na terenie gminy Kazanów”. Po wyłonieniu firmy, która podejmie się realizacji inwestycji, rozpoczną się prace budowlane na dziewięciu odcinkach dróg. Łącznie zostanie zmodernizowane blisko 6,5 km jezdni. Samorząd gminy pozyskał na ten cel aż 5 milionów złotych dofinansowania zewnętrznego.

Ważna inwestycja z dużym dofinansowaniem

Będzie dalszy ciąg rozbudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Kazanów. W planach jest duża inwestycja w tym zakresie. – Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania przebudowy dziewięciu odcinków dróg na terenie gminy Kazanów. Liczymy, że uda się wyłonić wykonawcę już w pierwszym postępowaniu, tak aby prace budowlane mogły ruszyć wraz ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Planowane do modernizacji drogi są zniszczone, z licznymi spękaniami i ubytkami, dlatego inwestycja jest bardzo potrzebna. Przebudowa poprawi spójność komunikacyjną i podniesie bezpieczeństwo pieszych i kierowców na tym terenie – podkreśla Teresa Pancerz Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Warto przypomnieć, że samorząd gminy Kazanów pozyskał na ten cel bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne. Wsparcie finansowe wyniesie 5 milionów złotych i będzie pochodziło z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Blisko 6,5 km dróg przejdzie modernizację

Inwestycja ma objąć swoim zakresem aż dziewięć odcinków dróg, o łącznej długości blisko 6,5 km. Na każdym z nich zostaną wykonane roboty przygotowawcze, odpowiednia podbudowa, a następnie położona nowa nawierzchnia jezdni. Pojawią się też komfortowe pobocza oraz zjazdy. Prace budowlane zakończą się uzupełnieniem oznakowana drogowego.

Modernizacja będzie prowadzona w sześciu miejscowościach na terenie gminy Kazanów. W Niedarczowie Dolnym - Kolonii zostaną przebudowane dwa odcinki dróg o długości 0,645 km i 0,66 km. W miejscowości Kowalków – Kolonia długość planowanych do modernizacji odcinków jezdni to: 0,4 km i 0,995 km. Kolejne dwa położone są w miejscowości Dębniak i wynoszą: 0,952 km i 0,115 km. W Osuchowie przebudowane zostanie 0,999 km drogi, w Ostrownicy 0,74 km, a w Wólce Gonciarskiej 0,99 km.

Firmę, która zrealizuje inwestycję, ostateczny koszt robót oraz termin rozpoczęcia i zakończenia prac poznamy po zakończeniu postępowania przetargowego.

Rozpoczęła się termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie obiekt zyska nowoczesne rozwiązania

Odsłony: 497

Rozpoczęła się termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie – obiekt zyska nowoczesne rozwiązania

Prace budowlane w ramach zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie” już trwają. W ich efekcie obiekt będzie miał nowe okna, pokrycie dachowe, ocieploną elewację, a także instalacje przyjazne środowisku, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne. Budynek zyska nie tylko na estetyce, ale stanie się też energooszczędny i tańszy w utrzymaniu.  

Inwestycja z dofinansowaniem

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest konsorcjum firm: SKADAR Arkadiusz Skawiński z Radomia i PHU SKADAR Dariusz Skawiński z Radomia. Prace budowlane zostały wycenione na kwotę 2 mln 24 tys. zł. – Budynek Urzędu Gminy Kazanów ma już swoje lata i zdecydowanie wymaga modernizacji. Nieszczelne okna, stare grzejniki, czy niedocieplone ściany oraz strop powodują duże straty ciepła. To wiąże się z ciągłym wzrostem kosztów utrzymania obiektu. Postanowiliśmy przeprowadzić remont i w związku z tym wnioskowaliśmy do Zarządu Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie termomodernizacji. Udało się pozyskać na ten cel znaczące środki zewnętrzne, za co dziękuję marszałkowi Adamowi Struzikowi oraz wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Dofinansowanie dla gminy Kazanów wyniesie 735 tys. 816 zł. Pieniądze będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i zostały przyznane w ramach Osi Priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

Prace budowlane już trwają

Realizacja inwestycji już się rozpoczęła. – W pierwszej kolejności wymieniane są okna w całym budynku. Prace budowlane prowadzone są sprawnie, ale będą trwały kilka miesięcy i w związku z nimi mogą pojawiać się chwilowe utrudnienia w pracy urzędu, a czasami konieczność jej przeorganizowywania. Dlatego prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Dołożymy wszelkich starań, aby remont miał jak najmniejszy wpływ na funkcjonowanie poszczególnych jednostek – podkreśla wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

W zakresie prac, oprócz wymiany okiem przewidziano także modernizację systemu grzewczego, w tym montaż pompy ciepła, rozdział i opomiarowanie instalacji centralnego ogrzewania dla poszczególnych jednostek mieszczących się w budynku oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania, w tym grzejników na nowe z termostatami. Wymienione zostaną również podgrzewacze elektryczne wody, na takie, które będą zasilane z instalacji fotowoltaicznej. Ponadto zostaną ocieplane ściany zewnętrzne budynku wraz ze ścianami piwnicy i stropodachem. Przewidziana jest też modernizacja pokrycia dachowego i wymiana oświetlenia na oprawy typu LED. Na dachu zostaną zamontowane nowoczesne panele fotowoltaiczne. Zakończenie prac budowlanych przewidziano na sierpień tego roku.