Kapliczka św. Nepomucena

Odsłony: 80

Kapliczka św. Jana Nepomucena zyskała nowy blask – prace konserwatorskie zakończone

Unikalny w skali regionu obiekt, figura św. Jana Nepomucena w Osuchowie przeszła gruntowną metamorfozę. W wyniku prac konserwatorskich nie tylko wypiękniała, ale też zyskała ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Realizacja zadania była możliwa dzięki znaczącemu dofinansowaniu, które pokryło niemal sto procent wartości inwestycji.

Kapliczka zyskała dawną świetność

Zakończyła się renowacja unikatowego zabytku w gminie Kazanów. Kapliczka, znana z XVIII-wiecznej figury św. Jana Nepomucena, odzyskała swój dawny blask dzięki gruntownym pracom konserwatorskim.

Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów, podkreśla duże znaczenie tej inwestycji dla lokalnej społeczności. – Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena stanowiła dla nas projekt o wyjątkowym znaczeniu. Jest ona nie tylko cennym zabytkiem, ale również ważnym symbolem dla naszej lokalnej społeczności. Dla mieszkańców Kazanowa, kapliczka ta jest nie tylko częścią naszej wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego, ale także stanowi miejsce, które łączy nas z naszymi tradycjami i wartościami. Renowacja kapliczki była również konieczna ze względów technicznych. Zły stan obiektu wymagał natychmiastowej interwencji, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się jego kondycji i zapewnić jego zachowanie na przyszłe pokolenia. Dzięki renowacji nie tylko przywróciliśmy kapliczkę do jej dawnej świetności, ale także zabezpieczyliśmy ją przed czynnikami atmosferycznymi, co zapewni jej trwałość na długie lata. Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki współpracy i wsparciu finansowemu, które uzyskaliśmy. Niemal stuprocentowe dofinansowanie z zewnętrznego źródła było kluczowe dla realizacji tego projektu. Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia tak ważnego dla nas wszystkich miejsca – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Znaczące dofinansowanie i piękny efekt prac

Wykonawcą prac konserwatorskich był Expance Sławomir Czapiewski z Piły, który dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w konserwacji takich obiektów. Koszt renowacji wyniósł 108 tysięcy 240 złotych, z czego 98% pokryto z dofinansowania zewnętrznego z Rządowego Programu Ochrony Zabytków Polski Ład. W ramach zadania odrestaurowano figurę św. Jana Nepomucena oraz zadaszenie posadzone na słupach. Obiekt został też odpowiednio zabezpieczony przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dziś kapliczka znów może cieszyć oko mieszkańców gminy Kazanów oraz przyjezdnych gości.  

Kapliczka sw Nepomucena

Kapliczka sw Nepomucena

Informacja

Odsłony: 170

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa to największa w Polsce impreza branżowa dla producentów owoców i warzyw dająca możliwość poznania innowacyjnych technologii i najnowszej wiedzy praktycznej z branży ogrodniczej.
Na 28 tys. m2 powierzchni wystawcy z kraju i z zagranicy zaprezentują bogatą ofertę środków produkcji, m.in. innowacyjne nawozy, środki ochrony roślin oraz rozwiązań wspierających produkcję ogrodniczą. W targach wezmą udział firmy zajmujące się chłodnictwem i przechowalnictwem oraz dostarczające maszyny do pracy w ogrodnictwie, a także do sortowania oraz pakowania owoców i warzyw. Obecni będą też producenci materiału szkółkarskiego oraz przedsiębiorstwa handlujące owocami i specjalizujące się w ich przetwórstwie.

Targom towarzyszyć będzie kongres, w ramach którego odbędą się następujące wydarzenia:
• Konferencja Sadownicza,
• Konferencja Warzywnicza,
• XI Konferencja Truskawkowa,
• II Konferencja Jagodowa,
• Konferencja Maszynowa (NOWOŚĆ!),
• Konferencja Szkółkarska (NOWOŚĆ!),
• Konferencja „Odnawialne źródła energii w ogrodnictwie” (NOWOŚĆ!),
• Konferencja „Przyszłość polskiego ogrodnictwa – strategia zamiast gaszenia pożarów” (NOWOŚĆ!),
• Sadownicze Forum Ekonomiczne.

Kongres będzie doskonałą okazją do zdobycia najnowszych informacji od polskich i zagranicznych specjalistów oraz do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z najlepszymi fachowcami w branży.

Czytaj więcej

Komunikat

Odsłony: 213

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną
„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Komunikat

Komunikat

Odsłony: 216

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

W związku rozpoczętym z okresem grzewczym 2023/2024 i odnotowanymi już przypadkami śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzeń) oraz pożarami, zwracam się ze szczególnym apelem do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, o konieczność kontroli stanu technicznego przewodów kominowych  i ich szczelności (raz w roku) przez osoby uprawnione, oraz kontrolę stanu technicznego (raz w roku) instalacji gazowych, instalacji zbiornikowych na gaz płynny jak również zasilanych z butli propan – butan. Kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych, wentylacyjnych może przeprowadzić osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, a kontrolę instalacji gazowych, zbiornikowych i na gaz płynny jak również zasilanych z butli propan – butan osoby  posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub posiadające uprawnienia w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych .   

                                                                                                          PINB W ZWOLENIU

Nowoczesny sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkowie przekazany

Odsłony: 177

Nowoczesny sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkowie przekazany

Nowe czasy, to nowe wyzwania, a te wymagają nowoczesnych narzędzi. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalkowie otrzymała specjalistyczny sprzęt o wartości blisko 15 tysięcy złotych. Samorząd gminy Kazanów pozyskał na ten cel znaczące dofinansowanie zewnętrzne, a 25 października wójt gminy Teresa Pancerz-Pyrka przekazała urządzenia dla druhów.

Zakup z dofinansowaniem

Wartość zakupu urządzeń to 14 tysięcy 964 złote. Większość tej kwoty, bo aż 13 tysięcy 850 złotych pokryło dofinansowanie zewnętrzne. Środki zostały przyznane z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnej”.

Sprzęt na ręce naczelnika OSP Kowalków Maksymiliana Małeckiego przekazała wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka. – Dla wielu nas, mieszkańców gminy, jednostki OSP są symbolem bezpieczeństwa, wsparcia i poświęcenia. Druhowie i druhny z OSP to nasi sąsiedzi, przyjaciele, rodzina, którzy niejednokrotnie ryzykują własne zdrowie i życie, aby chronić nasze. Dlatego inwestowanie w ich rozwój i doposażenie jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale przede wszystkim inwestycją w bezpieczną przyszłość naszej społeczności. Działania druhów nie ograniczają się jedynie do akcji gaśniczych. To również pomoc w różnych sytuacjach, akcje ratunkowe, a także działania prewencyjne i edukacyjne wśród mieszkańców. Stale zmieniające się warunki, w jakich działają strażacy, wymagają od nas, jako decydentów, świadomości i gotowości do dostosowywania się do tych zmian. Nowoczesny sprzęt i funkcjonalne strażnice to elementy wsparcia dla naszych straży, które są zawsze przygotowane do działania na najwyższym poziomie. Dziękujemy za pomoc finansową, jaką otrzymujemy w tym zakresie od samorządu województwa mazowieckiego. Inwestycje w straż, to dobre inwestycje – podkreśla wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Sprzęt już służy strażakom

Wśród nowoczesnych urządzeń, które zbogaciły wyposażenie OSP w Kowalkowie znajdują się cztery sztuki butli kompozytowych na sprężone powietrze do aparatów powietrznych – niezbędnych w trudnych warunkach interwencji. Ogromnym wsparciem dla strażaków jest też nowa kamera termowizyjna. Dzięki niej, w sytuacjach utrudnionej widoczności, czy w pomieszczeniach zadymionych, strażacy będą mieli pełen obraz sytuacji.

Bez wątpienia nowe narzędzia będą miały nieoceniony wpływ na jakość pracy strażaków, zwiększając ich bezpieczeństwo oraz skuteczność działań ratowniczych. Wspólne działanie samorządu gminy i władz województwa mazowieckiego pokazują, jak ważne jest wsparcie dla lokalnych jednostek OSP, które każdego dnia stają na straży bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja w ich rozwój to krok w kierunku bezpiecznej przyszłości dla nas wszystkich.

nowoczesny sprzet osp kowalkow