Zmiana do Wytycznych dotyczy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Odsłony: 564

Zmiana do Wytycznych – dotyczy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Radomski Bank Żywności informuje, że w dniu 13 grudnia 2021 Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziła zmianę do Wytycznych POPŻ na Podprogram 2021.

Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzających dotyczy kryterium kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej. Zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej MRiPS pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

W związku z tym pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 PLN dla osoby w rodzinie.

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

Odsłony: 611

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej działalność gospodarcza i statutowa w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia Wojewody. Aktualnie na terenie województwa mazowieckiego, na podstawie zezwolenia Wojewody, działa 140 placówek, które są wpisane do rejestru, spełniają standardy określone w przepisach prawa i podlegają kontroli.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/bezpieczny-wybor-placowek-opieki-calodobowej

PODZIĘKOWANIA Orszak Trzech Króli 2022

Odsłony: 774

PODZIĘKOWANIA!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kazanów oraz przybyli Goście!

Orszak Trzech Króli w Kazanowie po raz szósty!

W dniu 6 stycznia 2022 roku Święto Trzech Króli o godzinie 11:30 w Kościele parafialnym w Kazanowie odbyła się msza święta celebrowana przez księdza proboszcza Mariana Dybalskiego. Tuż potem wszyscy zgromadzeni udali się ulicami Miechowa na uroczysty Orszak Trzech Króli, który prowadzony był przez konnych jeźdźców, Gwiazdora, a także Maryję z Dzieciątkiem Jezus i Józefem oraz postacie Mędrców ze Wschodu. Nie zabrakło jednostek ochotniczych straży pożarnych z Kazanowa i Osuchowa, o bezpieczeństwo wydarzenia zadbali policjanci z Posterunku Policji w Kazanowie. Pani Wójt podziękowała wszystkim zgromadzonym za tak liczne przybycie i chęć udziału w przemarszu, a także złożyła noworoczne życzenia wszystkim zgromadzonym. W Orszaku wzięli udział mieszkańcy z terenu gminy Kazanów i goście. Na zakończenie pod ołtarzem Trzej Królowie oddali pokłon Jezusowi  w żłobku.

 

Galeria