Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Agnieszka Brożek
tel. /048/ 386 49 12
e-mail: opieka@kazanow.pl

Pracownicy socjalni
mgr Agnieszka Jaśkiewicz
mgr Weronika Kwiecińska
tel. /048/ 386 49 22
Asystent rodziny
mgr Karolina Styczeń-Sulima
tel. /048/ 386 49 22

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
mgr Anna Siadaczka - inspektor
mgr Anna Gąbka - Inspektor
tel. /048/ 386 49 23