Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
– Anna Malec 48 386-49-12

opieka@kazanow.pl

Pracownicy socjalni:
- Agnieszka Brożek – starszy pracownik socjalny 48 386-49-22
- Katarzyna Drab – pracownik socjalny 48 386-49-22

Asystent rodziny:
- Agnieszka Jaśkiewicz - asystent rodziny 48 386-49-22

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze:
- Anna Siadaczka – inspektor ds. świadczeń rodzinnych 48 386-49-23
- Anna Gąbka - referent ds. świadczeń wychowawczych 48 386-49-23