Zdalna szkoła

logo fundusze europejskie

Gmina Kazanów realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wysokość otrzymanego grantu to 60 000,00 zł.

Celem projektu jest umożliwienie zdalnego kształcenia nauczycielom i uczniom niemającym warunków technicznych do uczestnictwa w nim.

Realizacja projektu polega na nabyciu sprzętu komputerowego i przekazaniu go uczniom oraz nauczycielom w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia.

W ramach otrzymanego grantu zakupiono 25 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi. Zakupiony sprzęt został  przekazany do 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Kazanów. Publiczna szkoła Podstawowa w Kazanowie otrzymała 9 szt. laptopów wraz z 9 zestawami słuchawkowymi, a Publiczne Szkoły Podstawowe w Kowalkowie i w Zakrzówku otrzymały po 8 szt. laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi.

Zakupiony sprzęt zostanie udostępniony uczniom i nauczycielom, by umożliwić zdalną naukę.