Jubileusz pożycia małżeńskiego

Odsłony: 507

Jubileusz pożycia małżeńskiego

13 czerwca 2022r. w Urzędzie Gminy w Kazanowie odbyła się zaległa uroczystość Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego z 2021r. Zostały zaproszone pary małżeńskie z terenu gminy Kazanów, których staż pożycia małżeńskiego minął pół wieku i więcej. Swój Jubileusz świętowały pary, które 50, 55, 60, 65 i 70 lat temu wstąpiły w związek małżeński.

Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta RP dokonała Wójt Gminy Kazanów Pani Teresa Pancerz – Pyrka w obecności Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyny Zdrzalik. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątki oraz drobne upominki.

Zaproszone zostały następujące pary małżeńskie:

50 ROCZNICA ŚLUBU

 1. Krystyna i Kazimierz Gleguła
 2. Krystyna i Jan Sarneccy
 3. Urszula i Zbigniew Giemza
 4. Danuta i Lech Adamczyk
 5. Danuta i Stanisław Kaweccy
 6. Regina i Kazimierz Kabylscy
 7. Danuta i Stefan Piwońscy
 8. Krystyna i Piotr Gajdzińscy
 9. Elżbieta i Eugeniusz Markiewicz

55 ROCZNIACA ŚLUBU

 1. Marianna i Stanisław Styczeń
 2. Teresa i Adam Marchewka

60 ROCZNICA ŚLUBU

 1. Helena i Kazimierz Puton
 2. Helena i Józef Jaśkiewicz
 3. Aldona i Stanisław Śliwka
 4. Natalia i Stanisław Winiarscy

65 ROCZNICA ŚLUBU

 1. Leokadia i Antoni Dzbuk

70 ROCZNICA ŚLUBU

 1. Marianna i Jan Więczaszek

Pomimo tego, iż uroczystość rozdania medali dotyczyła roku 2021 to spora większość jubilatów zaszczyciła nas swoją obecnością. Niestety niektórzy chociażby z racji choroby nie mogli do nas dotrzeć, ale i o nich również Urząd pamiętał.

Wśród zaproszonych par byli również  Państwo Urszula i Zbigniew Giemza -  Pani Urszula była Kierownika przez długi, długi czas - udzielała ślubów cywilnych, a w tym wyjątkowym dniu była gościem i wraz z mężem mogła obchodzić okrągłą 50 rocznice zawarcia małżeńskiego.

Państwo Marianna i Jan Więczaszek są naszymi rekordzistami – w 2021 roku świętowali swoją 70 rocznice ślubu i nadal mają się dobrze. Pomimo niemożliwości dotarcia do Urzędu na Jubileusz, Wójt Pani Teresa Pancerz - Pyrka o nich nie zapomniała – zostały przekazane osobiście prezenty i serdeczne gratulacje z racji tak pięknego jubileuszu.

Wójt Gminy Pani Teresa Pancerz – Pyrka Dostojnym Jubilatom złożyła najlepsze życzenia.  Przyznała, że jest to wyjątkowe świadectwo dla młodych pokoleń oraz również dowód na siłę i dojrzałość, a także niezwykła wrażliwość na drugiego człowieka. Jest to wzór do naśladowania dla młodego pokolenia jak iść przez życie mimo wszystko na dobre i na złe, jak przezwyciężać trudności oraz jak wspólnie i pięknie cieszyć się życiem.

Życzyła małżonkom dużo zdrowia przede wszystkim i dalszej wędrówki przez życie we dwoje  po następne piękne jubileusze.

Czytaj więcej

Sesja absolutorium

Odsłony: 541

Rada Gminy Kazanów udzieliła Wójt Teresie Pancerz – Pyrka wotum zaufania oraz  absolutorium. Radni Rady Gminy jednomyślni!

 8 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy Kazanów odbyła się 4 sesja Rady Gminy. Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Szymon Woliński.  Skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji  13.

W programie sesji znalazły się jedne z ważniejszych punktów:

 • - debata nad Raportem o stanie Gminy – głosowanie o udzielenie Wójt Gminy wotum zaufania oraz podjęcie uchwały,
 • - zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,
 • - zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy,
 • - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
 • - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
 • - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta,
 • - głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta  Gminy z tytułu wykonania budżetu za  rok 2021,

W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. To bardzo dobry wynik! Mamy powód do dumy i do świętowania. Środowa sesja była jedną z najważniejszych w roku. Po zakończeniu debaty nad raportem udzielono Wójt Gminy wotum zaufania, a następnie zostało udzielone absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Radni Rady Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy pogratulowali Pani Wójt wręczając bukiet kwiatów, nie zabrakło uśmiechu i radości.

sesja absolutorium

Czytaj więcej