Samorząd gminy Kazanów zainwestuje w cyberbezpieczeństwo jest duże dofinansowanie

Odsłony: 555

Samorząd gminy Kazanów zainwestuje w cyberbezpieczeństwo – jest duże dofinansowanie

Gmina Kazanów zyskała wsparcie finansowe w wysokości 354 tys. 846 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kazanowie”. Dofinansowanie pokryje 80% wartości całkowitej projektu, którego celem jest podniesienie poziomu ochrony danych oraz infrastruktury IT.

Nowoczesne technologie na straży bezpieczeństwa

W ramach projektu Urząd Gminy Kazanów zrealizuje szereg inwestycji mających na celu zabezpieczenie krytycznej infrastruktury i danych. Planowane zakupy obejmują nowoczesny serwer z systemem Windows Server, dedykowane urządzenia do przechowywania kopii zapasowych (NAS), urządzenie UTM, zarządzalne switche z access pointami i kontrolerem, a także nowe licencje na oprogramowanie antywirusowe i agregaty zasilania awaryjnego. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko skuteczniejsze zarządzanie bezpieczeństwem, ale również optymalizacja istniejącej infrastruktury IT.  - Projekt „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kazanowie” jest odpowiedzią na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem cyfrowym, które stają się coraz ważniejszym elementem zarządzania nowoczesną administracją. Inwestycja ta nie tylko zwiększy bezpieczeństwo danych mieszkańców i pracowników, ale również przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału cyfrowego, co jest kluczowe w dobie szybkich zmian technologicznych i rosnącej liczby cyberzagrożeń – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Profesjonalny system zarządzania bezpieczeństwem informacji

Kluczowym elementem projektu będzie wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), dostosowanego do specyfiki urzędu. Projekt obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji, w tym procedur SZBI, a także przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa - wstępnego oraz końcowego, zgodnie z wymogami rozporządzenia KRI. Ponadto, planowane jest wdrożenie oprogramowania do automatycznej inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, co znacząco usprawni zarządzanie zasobami IT.

Szkolenie pracowników

Nie mniej ważnym aspektem projektu jest podniesienie świadomości pracowników urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa. Gmina planuje zorganizowanie kompleksowych szkoleń za pomocą dedykowanej platformy edukacyjnej. Szkolenie będzie obejmować samodzielne wysłuchanie prezentacji oraz rozwiązywanie ćwiczeń, co umożliwi pracownikom lepsze zrozumienie potencjalnych zagrożeń oraz metod ich przeciwdziałania.