Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie

Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie

• Aneta Szmit - Dyrektor ZPO
• Bożena Tyburska – Zastępca Dyrektora ZPO

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie – 48 676-60-16
• Publiczne Przedszkole w Kazanowie – 48 676-60-63

psp@kazanow.pl