Konsultacje z mieszkańcami gminy Kazanów

Odsłony: 409

HerbGminyKazanow

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kazanów zaprasza mieszkańców gminy Kazanów na konsultacje społeczne dotyczące nadania miejscowości Kazanów statusu miasta.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 17 kwietnia 2023 r. do 14 maja 2023 r.

Zbieranie uwag i opinii odbywać się będzie w formie wyrażania opinii w ankiecie konsultacyjnej poprzez złożenie jej:

  1. W Urzędzie Gminy Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
  2. W  wersji elektronicznej w formie skanu na adres  e-mail: sekretariat@kazanow.pl

Ankieta konsultacyjna dostępna jest:

  1. Na stronie internetowej Gminy Kazanów www.kazanow.pl
  2. W Urzędzie Gminy Kazanów, sekretariat – pokój nr 8.

Warunkiem udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby biorącej udział w konsultacjach.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 48 386 49 18

Kazanów, dnia 14.04.2023 r.

Wójt Gminy Kazanów 

/-/ Teresa Pancerz - Pyrka

Do pobrania:

  1. Formularz konsultacji
  2. Obwieszczenie
  3. Zarządzenie Wójta Gminy Kazanów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kazanów
  4. Ulotka informacyjna

Starania o termomodernizację OSP w Wólce Gonciarskiej rozpoczęte

Odsłony: 614

Samorząd gminy Kazanów kontynuuje dotychczasowe działania na rzecz rozwoju miejscowych Ochotniczych Straży Pożarnych. Po ubiegłorocznym remoncie strażnicy OSP w Wólce Gonciarskiej rozpoczęto starania o wsparcie finansowe dla planowanej termomodernizacji obiektu. Wniosek został już złożony.

Potrzebne środki

Wśród zadań zrealizowanych w gminie Kazanów w 2022 roku dużą część stanowiły inwestycje w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z tego terenu. – Ochotnicze straże pożarne stanowią niezwykle istotny trzon bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Dlatego staramy się, aby sukcesywnie były doposażane w odpowiedni sprzęt, który jest nieocenionym wsparciem w ratowaniu dobytku oraz zdrowia i życia ludzkiego. Kładziemy również nacisk na poprawę warunków pracy strażaków remontując strażnice. W tym roku w planach mamy termomodernizację budynku OSP w Wólce Gonciarskiej i staramy się pozyskać na ten cel dofinansowanie zewnętrzne – informuje Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Samorząd złożył już wniosek o wsparcie finansowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wpierające działalność ochotniczych straży pożarnych”. Gmina Kazanów wnioskuje o 40 tys. zł. – Środki te pomogą przeprowadzić termomodernizację budynku, a inwestycja sprawi, że będzie on bardziej wydajny energetycznie, a co za tym idzie przyjazny środowisku, ale też tańszy w utrzymaniu – podkreśla wójt.

Jest nowy dach, w planach nowa elewacja

Budynek OSP w Wólce Gonciarskiej jest obiektem nieocieplonym, wybudowanym w starej technologii. W ramach planowanej termomodernizacji zewnętrzne ściany mają być docieplone styropianem, na który zostanie położony tynk silikonowy. Oprócz nowej elewacji zyska też segmentową bramę garażową.

Warto przypomnieć, że w minionym 2022 roku strażnica OSP w Wólce Gonciarskiej przeszła częściowy remont. Wymienione zostało pokrycie dachowe na budynku. Koszt inwestycji wyniósł 43 tys. 835 zł, a samorząd gminy Kazanów pozyskał na ten cel dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł. Środki zostały przyznane w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP 2022”.

Z myślą o seniorach i ich potrzebach

Odsłony: 656

Gmina Kaznów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu skierowanego do seniorów z tego terenu. Jego celem jest aktywizacja osób po sześćdziesiątym roku życia, zachęcenie ich do wyjścia z domu oraz uczestnictwa w życiu społecznym. W planach są wycieczki, wizyta w teatrze, muzeum, warsztaty kulinarne, a także prozdrowotne prelekcje.

Atrakcyjny projekt

Zarząd województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla seniorów 2023” przewiduje wsparcie finansowe dla tych samorządów, które gotowe są podjąć wyzwanie ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb osób starszych. Jedną z gmin aplikujących o te środki jest gmina Kazanów. – Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na realizację bardzo ciekawego projektu skierowanego do seniorów z gminy Kazanów. Ma on zachęcić ich do aktywnego spędzania wolnego czasu, pomóc w integracji, ale też rozwijaniu nowych umiejętności, czy poszerzaniu wiedzy. Chcielibyśmy im pokazać, że jesień życia nie musi być szara, że może być spędzana w towarzystwie osób w podobnym wieku, na uczestnictwie w interesujących aktywnościach. Liczymy, że nasz wniosek zostanie pozytywnie oceniony i do gminy Kazanów trafi wsparcie finansowe, dzięki któremu seniorzy będą mogli uczestniczyć w tym atrakcyjnym projekcie – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Samorząd gminy stara się o wsparcie finansowe w kwocie 17 tys. 282 zł, co miałoby stanowić 79,99% kosztów realizacji zadania. W jego ramach zaplanowano między innymi wizytę w Muzeum Wsi Radomskiej, wycieczkę do Warszawy, gdzie seniorzy mieliby zwiedzać Stare Miasto, Stadion Narodowy oraz ogród zoologiczny. W projekcie ujęto też wyjazd do Radomia, zwiedzanie nowego portu lotniczego Warszawa-Radom i obejrzenie wybranej przez seniorów sztuki w miejscowym teatrze. W planach są również warsztaty pod hasłem „Kulinarne dziedzictwo”, czyli wspólne gotowanie. Wykorzystane podczas nich przepisy miałyby zostać wydane w formie książki kulinarnej w nakładzie pięćdziesięciu sztuk. Seniorzy będą mogli zadbać także o zdrowie biorąc udział w prelekcjach prozdrowotnych.

Gmina Kazanów planuje realizować projekt wraz z czterema partnerami: Kołem Gospodyń Wiejskich „Ostrowiczanki”, Kołem Gospodyń Wiejskich „Dębniczanki”, OSP w Kazanowie oraz OSP w Zakrzówku.

Seniorzy chcą być aktywni

Warto dodać, że w gminie Kazanów mieszka obecnie 4466 osób, w tym 1060 seniorów. Jest to więc znacząca grupa społeczna. Opracowanie projektu poprzedziły diagnozy, w których seniorzy wskazywali na potrzebę wyjścia z domu i integracji. Projekt ma pomóc im w zwiększaniu świadomości społecznej, wzroście poczucia własnej wartości, lepszego samopoczucia, ale też zdobywania wiedzy o Mazowszu, czy przekazywaniu dziedzictwa kulinarnego młodszym pokoleniom. Co ważne, podczas przygotowań kształtu projektu, wśród seniorów zrodziła się chęć zrzeszenia się w sformalizowanych organizacjach. W związku z tym, wspólnie z władzami gminy Kazanów trwają prace nad powołaniem Rady Seniorów, która mogłaby inicjować działania na rzecz osób starszych. Obecnie opracowywany jest jej status.  

Samorząd gminy Kazanów chce zadbać o zdrowie mieszkańców

Odsłony: 548

Samorząd gminy Kazanów chce zadbać o zdrowie mieszkańców – wniosek o dofinansowanie montażu czujnika jakości powietrza złożony

Niebezpieczne dla zdrowia zanieczyszczenie powietrza jest dziś problemem nie tylko wielkich aglomeracji, ale także mniejszych miejscowości. Mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy z tego, czym danego dnia oddychają i jak duży ma to wpływ na ich samopoczucie. Samorząd gminy Kazanów planuje zakup oraz montaż czujnika jakości powietrza wraz ledową tablicą, po to, aby każdy miał bieżący dostęp do tak ważnej informacji. Wniosek o dofinansowanie zadania został już złożony.

Starania o dofinansowanie rozpoczęte

Smog oraz związane z nim problemy zdrowotne wielu osób to już plaga dzisiejszych czasów. Samorząd województwa mazowieckiego stworzył program pomocy finansowej „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”, w ramach którego gminy mogą starać się o środki na zadania dotyczące ochrony powietrza. O dofinansowanie wnioskuje także gmina Kazanów. – Chcielibyśmy, aby w gminie Kazanów pojawił się czujnik jakości powietrza wraz z tablicą ledową, która miałaby być zamontowana na budynku Urzędu Gminy. Dzięki nim mieszkańcy mogliby na bieżąco monitorować obraz jakości powietrza na tym terenie. Z pewnością będzie to bardzo przydatne dla osób przewlekle chorych, czy rodzin z małymi dziećmi, ponieważ te grupy są szczególnie narażone na negatywny wpływ smogu – podkreśla Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

W ramach zadania planowany jest zakup sensora mierzącego między innymi: natężenie pyłów zawieszonych w powietrzu, a także temperaturę, ciśnienie, wilgotność oraz wiatr. Zakupiona ma być też tablica ledowa, na której będą wyświetlane bieżące informacje w tym zakresie. Jakość powietrza będzie można śledzić także na stronie internetowej.

Większa świadomość - lepsze zdrowie

Zadanie będzie miało w dużej mierze charakter edukacyjny. Jednym z jego celów jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie jakości powietrza. Wielu mieszkańców żyje w przekonaniu, że skoro w okolicy nie ma ciężkiego przemysłu, to jakość powietrza jest bardzo dobra. Niestety, na te parametry ma wpływ znacznie więcej czynników. Wśród nich znajdują się: ogrzewanie domów tak zwanymi „kopciuchami”, wypalanie traw, czy palenie pozostałości, w tym śmieci w ogródkach i gospodarstwach rolnych. - Możliwość monitorowania jakości powietrza da jasny obraz sytuacji na tym terenie. Pozwoli unikać wychodzenia z domu w przypadku dużego natężenia pyłów zawieszonych, ale nie tylko. Zwiększy też świadomość lokalnego środowiska w tym zakresie i odpowiedzialność społeczną za czyste powietrze, które jest przecież naszym wspólnym dobrem. Liczymy na przychylność zarządu województwa i wsparcie finansowe, dzięki któremu będziemy mogli zrealizować tak ważne pod względem prozdrowotnym zadanie – podsumowuje wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Złożono wniosek o dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Kazanowie

Odsłony: 512

Złożono wniosek o dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Kazanowie

W planach samorządu gminy Kazanów jest modernizacja sali gimnastycznej przy miejscowym Zespole Placówek Oświatowych. Właśnie został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z budżetu województwa mazowieckiego, w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”. Obiekt nie był remontowany od kilkunastu lat i potrzebuje już odświeżenia.

Oblegana sala

Sala gimnastyczna w Kaznowie została wybudowana w 1992 roku. Od tego czasu jest bardzo intensywnie użytkowana, co odcisnęło swoje piętno na stanie technicznym obiektu. -  Remont sali jest potrzebny, aby dalej mogła w pełni spełniać swoją funkcję. A warto podkreślić, że jest to jedyne miejsce w gminie Kazanów, które jest tak intensywnie użytkowane. Każdego tygodnia z sali korzysta kilkaset osób, w tym uczniowie szkoły, a także działające w naszej gminie zespoły sportowe oraz mieszkańcy grający tu w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, czy uczestniczący z zajęciach aerobiku i zumby. Chcemy zapewnić im jak najlepsze warunki do uprawiania aktywności fizycznej. Planowana wymiana instalacji centralnego ogrzewania zmniejszy zużycie energii, odświeżenie pomieszczeń podniesie estetykę obiektu, a nowe wyposażenie zapewni wyższą jakość zajęć sportowych – podkreśla Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Jest wniosek o dofinansowanie

Samorząd stara się o dofinansowanie inwestycji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”. Kwota o jaką wnioskuje to 147 tysięcy 698 złotych. Środki te mają pomóc w przeprowadzeniu remontu.

W planach jest cyklinowanie i lakierowanie posadzki, wymiana instalacji centralnego ogrzewania waz z grzejnikami, malowanie ścian i sufitów z wykonaniem lamperii do wysokości dwóch metrów, wymiana drzwi wejściowych do sali, malowanie linii boisk, ale nie tylko. W ramy inwestycji ujęto też dostawę i montaż wyposażenia sportowego: bramek do piłki ręcznej, podwójnych i pojedynczych drabinek mocowanych do ściany, obręczy do tablic do koszykówki, konstrukcji do siatkówki z siatką, a także elektronicznej tablicy wyników sterowanej na pilota. – Liczymy na przychylność zarządu województwa mazowieckiego i na to, że wsparcie na remont sali zostanie nam udzielone. Ostateczny kształt inwestycji i dokładny zakres prac będzie uzależniony od wysokości ewentualnej pomocy finansowej z Mazowsza – podsumowuje wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

   

Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Odsłony: 665

Znamy zwycięzców gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Piętnastu uczniów z terenu gminy Kazanów wzięło udział w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Jego uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą o działaniach prewencyjnych z zakresu pożarnictwa. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zdobyli: Andżelika Zawisza oraz Brajan Siczek z PSP w Zakrzówku.

Cenna wiedza

7 marca w Urzędzie Gminy w Kazanowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięli w nich udział uczniowie trzech szkół z tego terenu. Organizatorami zmagań byli: wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu. – Turniej jest nie tylko sprawdzianem wiedzy, ale przede wszystkim pełni funkcję prewencyjną z zakresu pożarnictwa. Wiedza, którą zdobywają uczniowie przygotowując się do tych zmagań jest bardzo cenna i z pewnością przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno uczestników turnieju, jak i ich rodzin. W sytuacji kryzysowej zaś, od niej może zależeć ich zdrowie i życie. Dlatego warto wspierać tego typu inicjatywy i zachęcać młodych ludzi do dbania o własne bezpieczeństwo – powiedziała wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Oni zwyciężyli

Uczestnicy turnieju zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: uczniowie szkół podstawowych klas I-IV oraz klas V-VIII. Pierwszym etapem zmagań był test pisemny, w którym należało odpowiedzieć na dwadzieścia pytań, drugim zaś odpowiedź ustna na trzy pytania komisji. Najwyższym poziomem wiedzy z zakresu pożarnictwa w młodszej kategorii wiekowej wykazała się Andżelika Zawisza z PSP w Zakrzówku. Drugie miejsce zdobył Kacper Sentkiewicz z PSP w Kowalkowie, a trzecie Roksana Żurek z PSP w Zakrzówku. W starszej grupie na pierwszym miejscu znalazł się Brajan Siczek z PSP w Zakrzówku, na drugim Wiktoria Górska z PSP w Kazanowie, a na trzecim Oskar Wielechowski z PSP w Kazanowie.

Laureaci gminnych eliminacji otrzymali atrakcyjne nagrody: książki edukacyjne oraz plecaki, które wręczyła im wójt Teresa Pancerz-Pyrka. – Gratuluję zwycięzcom, widać, że sumiennie przygotowali się do turnieju. Ale gratulacje należą się wszystkim uczestnikom zmagań, bo wiedza, którą zdobyli jest wygraną samą w sobie – podsumowała wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Warto podkreślić, że laureaci pierwszych miejsc będą reprezentowali gminę Kazanów w eliminacjach na szczeblu powiatowym, które odbędą się pod koniec marca tego roku w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu. Zwycięzcy zgodnie stwierdzili, że dołożą wszelkich starań, aby jak najlepiej sprawdzić się w kolejnych testach.

eliminacje wiedza poz 23 1

Czytaj więcej