Ogłoszenie przetargu: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie przy ul. Kościelnej 50”

Odsłony: 3638

ZNAK: GPI. PN- 271.2.2017
Kazanów  2017.04.07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie przy ul. Kościelnej 50 ”

Informacja o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 6766033 , fax: (48) 6766055
Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Czytaj więcej

Ogłoszenie przetargu: "Budowa boiska wielofunkcyjnego"

Odsłony: 4803

GMINA KAZANÓW
RGK- Pn-271/1/2017

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych.

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. 48/6766033 fax.48/6766055
e-mail; sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

Czytaj więcej