Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450112W na długości 267 mb w miejscowości Ostrownica (Przydatki)

Odsłony: 3321

ZNAK: GPI. PN- 271.10.2017
Kazanów 2017.05.08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450112W na długości 267 mb w miejscowości  Ostrownica (Przydatki)” wykonanie: 1.Roboty przygotowawcze, 2.Podbudowa, 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza , 5. Oznakowanie

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450122W na długości 870 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia (Warszawka)

Odsłony: 3165

ZNAK: GPI. PN-271.11.2017
Kazanów 2017.05.08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450122W na długości 870 mb w miejscowości  Ostrownica Kolonia”(Warszawka)
wykonanie:1.Roboty przygotowawcze, 2. Odwodnienie 3. Podbudowa, 4. Nawierzchnia jezdni , 5. Pobocza , 6. Oznakowanie

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450110W na długości 505 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia (Rochalina)

Odsłony: 3077

ZNAK: GPI. PN-271.12.2017
Kazanów 2017.05.08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450110W na długości 505 mb w miejscowości  Ostrownica Kolonia”(Rochalina)
wykonanie:1.Roboty przygotowawcze, 2. Odwodnienie 3. Podbudowa, 4. Nawierzchnia jezdni 5. Pobocza , 6. Oznakowanie

Czytaj więcej