Ogłoszenie o przetargu na odpady

Odsłony: 4253

GMINA KAZANÓW
RGK-PN-271/2/2018

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. (048) 6766033 Fax. 6766055
(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie:
,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2019,,

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik do SIWZ

Wzór umowy