Pytania dotyczące odnawialnych źródeł energii

Odsłony: 3966

Pytania ogólne dotyczące możliwości składania wniosków:

1. W chwili obecnej mój dom jest w trakcie remontu. Czy w takiej sytuacji mogę złożyć wniosek?
Odpowiedź: Dom, który obecnie jest w remoncie może być kwalifikowany do projektu, można złożyć wniosek. Ważne jest, aby w momencie podpisywania umowy dom był wyposażony w instalację elektryczną oraz instalacje ciepłej i zimnej wody.

2. Czy w dniu składania wniosku w budynku muszą być zameldowane osoby?
Odpowiedź: W momencie składania wniosku w obiekcie powinna być zameldowana co najmniej jedna osoba.

3. Kto ma podpisać wniosek, jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, z czego tylko jeden jest zameldowany w budynku?
Odpowiedź: Wniosek (tj. deklarację, ankietę, umowy użyczenia) podpisują wszyscy współwłaściciele obiektu, bez względu na to, ile osób jest zameldowanych w danym obiekcie.

4. Czy w momencie składania wniosku muszą być uregulowane sprawy własnościowe?
Odpowiedź: W momencie składania wniosku muszą być uregulowane sprawy własnościowe nieruchomości, na której planowane jest zainstalowanie instalacji OZE.

 

5. Jeśli złożę wniosek na wszystkie rodzaje instalacji, to czy mogę zmienić zdanie i zrezygnować z części z nich?
Odpowiedź: Co do zasady, wniosek należy złożyć na instalacje OZE – takie jakie chcemy świadomie zamontować. Do czasu rozpoczęcia weryfikacji technicznej (inwentaryzacji) obiektu, można jeszcze zrezygnować z wybranych rodzajów instalacji.

6. Ogrzewam wodę piecykiem gazowym (terma). Czy w takiej sytuacji mogę złożyć wniosek na kolektory słoneczne?
Odpowiedź: W przypadku, kiedy woda w domu ogrzewana jest za pomocą termy gazowej, można złożyć wniosek na kolektory słoneczne.

7. Zamierzam złożyć wniosek na montaż kotła na biomasę. Jeśli podczas weryfikacji technicznej okaże się, że nie ma możliwości montażu kotła, chciałbym zmienić rodzaj instalacji np. na panele słoneczne. Czy jest taka możliwość?
Odpowiedź: Można sobie wyobrazić sytuację, w których z przyczyn technicznych dany obiekt nie będzie się kwalifikował na przykład do zamontowania kotła, w takiej sytuacji uczestnik będzie mógł zmienić rodzaj instalacji OZE np. na kolektory słoneczne. Jednak nie można zagwarantować, że w momencie, kiedy uczestnik będzie chciał dokonać zamiany będzie jeszcze wolne miejsce na inny rodzaj OZE np. kolektory słoneczne.

8. Obecnie mam zamontowane kolektory słoneczne i kocioł na węgiel. Czy mogę złożyć wniosek na sam kocioł na pellet?
Odpowiedź: Jeżeli ktoś posiada kocioł węglowy, może złożyć wniosek na wymianę kotła węglowego na kocioł na biomasę. Nie ma znaczenia czy w budynku są już zamontowane kolektory słoneczne czy fotowoltaika.

9. Czy jest możliwość złożenia wniosku na więcej niż jeden rodzaj instalacji?
Odpowiedź: Jest możliwość złożenia wniosku na więcej niż jeden rodzaj instalacji OZE.

Więcej pytań