Wybory samorządowe pierwsza sesja nowej Rady Gminy 2014

Odsłony: 5287

Wybory samorządowe w gminie Kazanów

W dniu 16 listopada 2014r. w wyborach samorządowych została wybrana nowa Rada Gminy Kazanów na kadencję 2014-2018 w następującym składzie:

1. Dolega Bernard
2. Głowacki Waldemar
3. Hernik Maria
4. Jamka Paweł
5. Jaśkiewicz Zbigniew Stanisław
6. Korczak Barbara
7. Matuska Krystyna
8. Mularczyk Stanisław
9. Pastuszka Jan
10. Puton Piotr
11. Senderowska Anna Zdzisława
12. Szczepanowski Jan
13. Wlazłowska Lucja
14. Wojtyniak Wiesław Adam
15. Woliński SzymonW dniu 1 grudnia 2014r. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Kazanów, która została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Radomiu. Sesję otworzył Wójt Gminy Marian Karolik, a następnie przekazał prowadzenie obrad sesji seniorowi tj. Pani Annie Senderowskiej , która poprowadziła dalsze obrady. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Kazanowie Pani Grażyna Burek wręczyła zaświadczenia wszystkim radnym. Po odczytaniu Roty Ślubowania najmłodszy radny Pan Piotr Puton odczytywał kolejno nazwiska radnych i radni uroczyście składali ślubowanie. W dalszej części sesji radni w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kazanów. Przewodniczącym Rady Gminy Kazanów został wybrany Pan Paweł Jamka. Dalszą cześć obrad poprowadził nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy.

W dniu 30 listopada 2014r. odbyło się ponowne glosowanie na Wójta Gminy Kazanów. Uprawnionych do głosowania było 3764 mieszkańców, natomiast liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wynosiła 2699. Na Wójta Gminy Kazanów została wybrana Pani Teresa Czesława Pancerz – Pyrka otrzymując 1427 głosów.