Deszcz dofinansowań dla gminy Kazanów

Odsłony: 620

Deszcz dofinansowań dla gminy Kazanów – umowy podpisane

W radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego miało miejsce ważne wydarzenie – wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka oraz wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, parafowali umowy na dofinansowanie szeregu istotnych zadań społecznych. Wartość pozyskanych przez samorząd gminy środków to imponująca suma 729 tysięcy 273 złote, co stanowi realne wsparcie dla lokalnej społeczności.

Oficjalne podpisanie umów odbyło się 7 marca w Radomiu. Jak podkreślał wicemarszałek Rafał Rajkowski, samorząd Mazowsza od lat wspiera gminy w realizacji zadań, na które czekają mieszkańcy, a opracowane programy pomocowe są skrojone na miarę ich oczekiwań i potrzeb.

Z pozyskanych środków, gmina Kazanów planuje realizację szeregu projektów. - Finansowanie obejmie szeroki zakres inicjatyw, od działań proekologicznych, poprzez wsparcie dla seniorów, inwestycje w infrastrukturę sołecką, aż po rozwój sportu i ochronę zwierząt. Dzięki tym środkom możemy zrealizować projekty, na które czekają mieszkańcy. Jestem przekonana, że te inwestycje przyniosą wymierne korzyści i staną się przykładem skutecznego wykorzystania funduszy regionalnych. Cieszę się, że nasze starania o dofinansowanie przyniosły tak pozytywne rezultaty i dziękuję za wsparcie wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu oraz całemu zarządowi województwa mazowieckiego – powiedziała Terasa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów

Aktywizacja seniorów i wsparcie dla strażaków

Z programu „Mazowsze dla Seniorów 2024” pozyskano środki w kwocie 31 tys. 77 zł na realizację zadania aktywizującego osoby starsze, co jest istotne dla integracji i poprawy jakości życia mieszkańców gminy w wieku 60+. Z kolei wsparcie dla jednostek OSP w łącznej kwocie 140 tys. zł, przyznanej za pośrednictwem programu dla straży pożarnych, pozwoli na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz remont strażnicy OSP w Kowalkowie. Zwiększy to bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców i podniesie komfort służby druhów. Z programu "Mazowsze dla sołectw 2024” pozyskano 67,5 tys. zł na zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Osuchów, Zakrzówek - Wieś, Zakrzówek - Kolonia, Dębnica i Kroczów Mniejszy.

Ekologia i czyste powietrze

Bardzo istotne są też dofinansowania dla projektów ekologicznych, takich jak nasadzenia roślinne na terenie gminy Kazanów, finansowane z programu "Mazowsze dla klimatu 2024" w kwocie 56 tys. 963 zł, czy dofinansowanie rzędu 200 tys. zł na zakup samojezdnej zamiatarki drogowej z programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024”. Takie inwestycje są kluczowe dla poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska.

Rozwój sportu i opieka nad zwierzętami

Z programu „Mazowsze dla sportu 2024” pozyskano 218 tys. 633 zł na budowę toru pumptrack w Kazanowie. Inwestycja ma za zadanie promować aktywny wypoczynek i sport wśród mieszkańców całej gminy. Zaś z programu "Mazowsze dla zwierząt 2024" przekazane zostanie wsparcie rzędu 15 tys. 100 zł. Środki będą przeznaczone na zabiegi kastracji, sterylizacji oraz czipowania psów i kotów, co przyczyni się do poprawy dobrostanu zwierząt.