Samorząd gminy Kazanów na fali dofinansowań do Kazanowa popłyną kolejne środki na ważne inwestycje

Odsłony: 943

Samorząd gminy Kazanów na fali dofinansowań – do Kazanowa popłyną kolejne środki na ważne inwestycje

Samorząd Gminy Kazanów nie ustaje w staraniach o zewnętrzne wsparcie finansowe, z powodzeniem znajdując się na listach beneficjentów kilku kluczowych programów Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy, gmina może pochwalić się kwotą blisko 730 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na realizację szeregu ważnych inicjatyw dla lokalnej społeczności.

Wszechstronne dofinansowania na różne projekty

Kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców Kazanowa nadeszła wraz z informacją o udanej aplikacji gminy o dofinansowania i znalezieniu się na listach beneficjentów dziewięciu programów wsparcia. Ogółem, samorząd pozyskał 729 tys. 273 zł, które zostaną zainwestowane w istotne dla mieszkańców zadania. Środki te, pochodzące z budżetu województwa, umożliwią realizację projektów z różnych dziedzin życia społeczności lokalnej. - Dziękuję Zarządowi Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w tym wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu, za okazane wsparcie. Dzięki pozyskanym środkom finansowym będziemy mogli zrealizować szereg inwestycji, które znacząco wpłyną na poprawę jakości życia w naszej gminie. Inicjatywy takie jak zapobieganie bezdomności zwierząt, wsparcie dla naszych seniorów, a także inwestycje proekologiczne i infrastrukturalne, są niezwykle ważne dla nas wszystkich. Każda z nich ma na celu nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów, ale również budowanie trwałej wartości dla przyszłych pokoleń mieszkańców Kazanowa. Budowa toru pumptrack czy modernizacja placów zabaw to projekty, które bezpośrednio wpłyną na aktywność i zdrowie naszych najmłodszych. Jestem przekonana, że dzięki tym działaniom stworzymy jeszcze lepsze warunki do życia i rozwoju na tym terenie. Cieszę się, że możemy liczyć na tak wartościowe wsparcie i z niecierpliwością oczekuję na realizację tych wszystkich ważnych projektów. Razem tworzymy lepszą przyszłość dla Gminy Kazanów – podkreśla Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Z inicjatywą dla seniorów, zwierząt i czystego środowiska

W ramach pozyskanych funduszy, Kazanów otrzyma 15 tyś 100 zł z programu „Mazowsze dla Zwierząt”, mającego na celu zapobieganie bezdomności zwierząt. Seniorzy również znajdą coś dla siebie w projekcie „Kazanowski Senior na Mazowszu”, który otrzyma 31 tyś 77 zł z programu „Mazowsze dla Seniorów”. Dodatkowo, 56 tyś 963 zł zostało pozyskane na nasadzenia roślin w ramach „Mazowsze dla Klimatu”, podkreślając zobowiązanie gminy do dbałości o środowisko.

Modernizacje i nowe inwestycje dla lepszej przyszłości Kazanowa

Istotną częścią zdobytych funduszy jest 200 tyś zł na zakup samojezdnej zamiatarki drogowej w ramach „Mazowsze dla Czystego Powietrza”. Młodzież z pewnością ucieszy wiadomość o budowie toru pumptrack, na który przeznaczono 218 tyś 633 zł z programu „Mazowsze dla Sportu”. Ponadto, gmina skupi się na poprawie infrastruktury lokalnej, w tym na ogrodzeniu placu zabaw w Wólce Gonciarskiej oraz montażu wiat przystankowych, na co przeznaczono łącznie 67,5 tys. zł.

Sukcesywne dążenie do rozwoju i nowe projekty

Gmina Kazanów nie zamierza spoczywać na laurach. Kolejne wnioski o dofinansowania czekają już na rozpatrzenie. A dzięki już zdobytemu wsparciu finansowemu, niebawem rozpoczną się prace nad zaplanowanymi inwestycjami, które znacząco wpłyną na jakość życia w gminie.