Samorząd gminy Kazanów zrealizuje bardzo ambitny projekt drogowy

Odsłony: 398

Samorząd gminy Kazanów zrealizuje bardzo ambitny projekt drogowy – jest dofinansowanie i trwa przetarg dla wykonawców

Samorząd Gminy Kazanów prowadzi postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę jednego z największych projektów z zakresu infrastruktury drogowej ostatnich lat na tym terenie. Chodzi o przebudowę dwudziestu dwóch odcinków dróg w jedenastu miejscowościach na terenie gminy, łącznie 9 kilometrów jezdni. Stanowi to znaczący krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.

Będzie zdecydowanie bezpieczniej

Projekt pod nazwą „Przebudowa dróg w Gminie Kazanów” zakłada szeroki zakres prac, w tym roboty przygotowawcze, budowę chodników, remonty przepustów, modernizację podbudowy i nawierzchni jezdni, a także poboczy, zjazdów oraz oznakowania. Wszystko to ma na celu nie tylko poprawę stanu infrastruktury, ale także zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Zadanie to obejmie swoim zasięgiem jedenaście miejscowości: Kroczów Większy i Mniejszy, Osuchów, Ostrownica, Ostrownica Kolonia i Wieś, Wólka Gonciarska, Miechów, Kowalków Kolonia i Kowalków oraz Ostrówka, obejmując łączną długość ponad 9 kilometrów dróg gminnych. Dzięki temu mieszkańcy tych obszarów mogą spodziewać się znacznej poprawy dostępności oraz podniesienia standardu podróżowania.

Co ważne, samorząd gminy Kazanów pozyskał na realizację tego zadania imponujące dofinansowanie zewnętrzne w wysokości blisko 8 milionów złotych.  Środki te, pochodzące z rządowego programu Polski Ład, stanowić będą znaczące wsparcie finansowe w realizacji inwestycji. Prowadzone postępowanie przetargowe dla wykonawców prac jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia kolejnej dużej inwestycji infrastrukturalnej.

Samorząd nie zwalnia tempa

Warto przypomnieć, że to już kolejne bardzo duże zadanie drogowe realizowane w ostatnim czasie przez samorząd gminy Kazanów. - W ubiegłym roku z sukcesem zrealizowaliśmy dwa bardzo ważne projekty drogowe. Jeden z nich to przebudowa 6,5 kilometra dróg w sześciu miejscowościach. Drugi projekt to równie ambitna przebudowa 7 kilometrów naszych dróg, co wraz z pierwszą inwestycją dało łącznie 13,5 kilometra zmodernizowanych jezdni. Udało nam się pozyskać na ten cel ogromne wsparcie finansowe, łącznie 7,6 miliona złotych na obie inwestycje. Dziś, ogłaszając przetarg na kolejny, jeszcze większy projekt przebudowy dróg, jestem przekonana, że kontynuujemy tę dobrą passę. Projekt „Przebudowa dróg w Gminie Kazanów” z dofinansowaniem blisko 8 milionów złotych, to następny ważny krok w modernizacji naszej infrastruktury. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie prac i jestem przekonana, że ich efekty przyniosą mieszkańcom jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa na drogach – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Samorząd gminy dokłada wszelkich starań, aby sprawnie przeprowadzić procedurę przetargową i niezwłocznie rozpocząć prace budowlane w ramach tego ważnego dla codzienności mieszkańców projektu.