Samorząd gminy Kazanów aktywnie wspiera walkę z bezdomnością zwierząt

Odsłony: 555

Samorząd gminy Kazanów aktywnie wspiera walkę z bezdomnością zwierząt

W ramach działań na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt, samorząd gminy Kazanów podjął znaczące kroki, angażując się w troskę o czworonożnych braci mniejszych. Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego oraz środkom z własnego budżetu gminy, udało się zrealizować szeroko zakrojony program kastracji, sterylizacji oraz czipowania psów i kotów z tego terenu.

95 przeprowadzonych zabiegów

Z inicjatywy gminy, a dzięki wsparciu programu "Mazowsze dla zwierząt 2023", w minionym roku przeznaczono łącznie 27 tysięcy złotych na kastrację, sterylizację i czipowanie psów i kotów z terenu gminy Kazanów. Pozyskane dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego wyniosło 13,5 tysiąca złotych, a gmina tyle samo dołożyła z własnych środków. Pozwoliło to na przeprowadzenie zabiegów u 95 zwierząt, w tym sterylizację 40 suk i 34 kocic, kastrację 10 psów i 11 kocurów, a także zaczipowanie każdego z nich.

Działania te stanowią istotny krok w kierunku ograniczenia problemu bezdomności zwierząt. - Kastracja i sterylizacja psów i kotów ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu ich niekontrolowanemu rozmnażaniu. Schroniska dla zwierząt borykają się z problemem przepełnienia, a odpowiedzialność za ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt spoczywa na całej społeczności. Chcąc wspierać mieszkańców w pokryciu kosztów tych zabiegów, zaangażowaliśmy się w realizację programu, który bezpośrednio wpływa na poprawę sytuacji zwierząt w gminie – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Kolejny wniosek o dofinansowanie już złożony

Warto podkreślić, że samorząd nie poprzestaje na osiągnięciach z roku 2023. Złożony już został kolejny wniosek o dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów. – Chcemy, aby wsparcie dla mieszkańców w kastracji oraz sterylizacji psów i kotów było długoterminowe. Liczmy, że dzięki temu poprawi się dobrostan zwierząt i wzrośnie świadomość działania lokalnej społeczności na rzecz odpowiedzialnej opieki nad nimi. Szczególnie teraz, kiedy schroniska pękają w szwach, a koszty, jakie gmina ponosi za odłowienie jednego psa i zapewnienie mu długoterminowej opieki, to już około 3 tysiące złotych – podsumowuje wójt.

Inicjatywa ta stanowi ważny przykład odpowiedzialności społecznej i troski o dobrostan zwierząt, a także pokazuje, jak lokalne władze mogą efektywnie współpracować z wyższymi szczeblami administracji w celu realizacji ważnych społecznie projektów.