Sprzęt dla strażaków ochotników już zakupiony

Odsłony: 479

Sprzęt dla strażaków ochotników już zakupiony

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Zakrzówka, Kazanowa i Kowalkowa wzbogacą się o nowoczesny sprzęt i wyposażenie. Samorząd gminy Kazanów pozyskał znaczące dofinansowanie i zakupił urządzenia, które będą dużym wsparciem w pracy strażaków ochotników. Sprzęt jest obecnie rozdysponowywany do poszczególnych jednostek.

Dla bezpieczeństwa strażaków i mieszkańców

Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi bliko 45 tysięcy złotych, z czego aż 90% kosztów pokrywa dofinansowanie. Środki te pochodzą z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. – Zakupy te znacząco wzmocnią potencjał lokalnych jednostek OSP, podnosząc ich gotowość do reagowania na różnorodne sytuacje kryzysowe. Inwestycja te nie tylko wesprze strażaków ochotników w ich ciężkiej i ryzykownej pracy, ale zwiększy tym samym bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kazanów. Staramy się stale umacniać nasze lokalne służby ratunkowe i cieszymy się, że sprzęt już za chwilę będzie mógł być wykorzystywany w akcjach – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Sprzęt już trafia do jednostek

Zakupiony sprzęt i wyposażenie są obecnie rozdzielane pomiędzy trzy jednostki OSP w gminie Kazanów. OSP w Kowalkowie otrzyma: 12 sztuk niepalnych kominiarek strażackich, dwuczęściowe ubranie specjalne Predator, dwa kombinezony ochronne na owady z osłoną głowy i napisem straż, dwa sygnalizatory bezruchu, sześć par specjalnych rękawic Proline III, a także oświetleniowy maszt akumulatorowy. Wartość tego wyposażenia to 14 tysięcy 964 złotych, a dofinansowanie wynosi 13 tysięcy 467 złotych.

OSP w Kazanowie zostanie wyposażone w: pięć sztuk niepalnych kominiarek strażackich, dwa komplety ubrania specjalnego, dwie sztuki sygnalizatorów bezruchu, jeden komplet trzyczęściowego ubrania koszarowego oraz dwie sztuki butli kompozytowej do aparatu powietrznego. Łączna wartość zakupów to 14 tysięcy 883 zł, a dofinansowanie wynosi 13 tysięcy 394 zł.

OSP w Zakrzówku wzbogaci się o: 30 metrów linki ratowniczej, pompę do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych, siedem sztuk węża tłoczonego W42, cztery sztuki węża tłoczonego W75 i pięć sztuk węża tłoczonego W25. Całkowity koszt tej części zadania to 14 tysięcy 966 złotych, przy dofinansowaniu 13 tysięcy 469 złotych.

Doposażanie jednostek OSP jest przykładem efektywnego wykorzystania funduszy zewnętrznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.