Kierunek rozwój i inwestycje za nami sesja budżetowa gminy Kazanów na 2024 rok

Odsłony: 546

Kierunek rozwój i inwestycje – za nami sesja budżetowa gminy Kazanów na 2024 rok

W sesji budżetowej, która odbyła się 14 grudnia, samorząd Gminy Kazanów zatwierdził ambitny plan inwestycyjny na 2024 rok, przewidując przeznaczenie kwoty 15 mln 24 tys. zł na rozwój infrastruktury, w tym modernizację oczyszczalni ścieków oraz przebudowę dróg gminnych. Stanowi to znaczący krok w dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców.

Budżet uchwalony

W czwartek, 14 grudnia odbyła się kluczowa sesja Rady Gminy Kazanów, której głównym punktem była debata nad budżetem na 2024 rok. Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia protokołu z poprzedniego spotkania oraz sprawozdania wójt gminy Kazanów Teresy Pancerz-Pyrki na temat działalności międzysesyjnej.  

Następnie projekt uchwały budżetowej, który został przedstawiony radnym, otrzymał pozytywne opinie zarówno od gminnych komisji, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Budżet na 2024 rok przewiduje dochody gminy Kazanów na poziomie 30 mln 434 tys. zł, natomiast wydatki mają osiągnąć sumę 38 mln 494 tys. zł. Kluczowe dla dyskusji było głosowanie nad przyjęciem tego budżetu. Radni zagłosowali za podjęciem uchwały. - Dziękuję radnym za pozytywne przyjęcie budżetu na 2024 rok. To nasza wspólna decyzja, która odzwierciedla głos i potrzeby mieszkańców gminy Kazanów, stanowiąc fundament naszych działań. Właśnie dlatego skoncentrowaliśmy się na planowaniu inwestycji, które są bezpośrednią odpowiedzią na oczekiwania naszej społeczności. Choć budżet na przyszły rok jest już ustalony, jestem pewna, że będzie można dopasowywać plan inwestycyjny do ewoluujących potrzeb i nowych wyzwań, które z pewnością się pojawią. Ciągle słuchamy naszych mieszkańców i staramy się, aby każda decyzja była w ich najlepszym interesie. W tegorocznym budżecie skupiliśmy się przede wszystkim na inwestycjach, które przyczynią się do znaczącej poprawy jakości życia naszych mieszkańców oraz rozwoju całej gminy Kazanów – powiedziała po zakończeniu sesji wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Będą inwestycje w różnych obszarach

Znacząca część budżetu, czyli około 15 mln 24 tys. zł, zostanie przeznaczona na ambitne inwestycje. W planach jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym. Rada Gminy pochyliła się także nad projektem przebudowy dróg na terenie gminy Kazanowa. Warto przypomnieć, że samorząd gminy pozyskał na ten cel wsparcie finansowe z programu Polski Ład, na łączną kwotę 7 mln 980 tys. zł. W planach jest również budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ostrownicy. Łączna wartość tych inwestycji wynosi wspomniane 15 mln 24 tys. zł.

Przyjęcie przez radnych uchwały budżetowej otwiera drogę do realizacji planów na nadchodzący rok, co ma przynieść korzyści zarówno mieszkańcom, jak i całej gminie w zbliżającym się czasie.