Program „Poznaj Polskę” w gminie Kazanów edukacyjna podróż przez historię i kulturę

Odsłony: 841

Program „Poznaj Polskę” w gminie Kazanów – edukacyjna podróż przez historię i kulturę

W ramach programu "Poznaj Polskę", uczniowie z dwóch szkół w gminie Kazanów, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalkowie oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie, mieli okazję odkrywać bogactwo kulturowe i historyczne Polski. Dzięki pozyskanemu przez samorząd dofinansowaniu na realizację programu, młodzi mieszkańcy gminy zwiedzili ciekawe zakątki kraju, zwiększając swoją wiedzę i zainteresowanie rodzimą historią oraz kulturą.

Całkowita wartość projektu wyniosła 30 tysięcy 125 złotych, z czego dofinansowanie od Ministra Edukacji i Nauki osiągnęło kwotę 19 tysięcy 360 złotych. Szkoły, które wzięły udział w programie, zorganizowały dla swoich uczniów serię edukacyjnych wycieczek. – Cieszę się, że mogliśmy dać naszym uczniom nowe możliwości poznawania kraju dzięki programowi „Poznaj Polskę”. Wycieczki te mają ogromną wartość edukacyjną, pozwalając młodzieży na bezpośrednie doświadczanie historii i kultury naszego narodu, co przekłada się na ich lepsze zrozumienie i docenienie dziedzictwa, z którego wszyscy jesteśmy dumni. To również cenna okazja do integracji młodych ludzi, umożliwiająca im budowanie przyjaźni i współpracy poza murami szkoły, co jest istotne dla ich rozwoju społecznego. Jesteśmy przekonani, że takie doświadczenia są bezcenne i będą miały długotrwały, pozytywny wpływ na naszą młodzież – powiedziała Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Wycieczki do Łodzi i w Góry Świętokrzyskie

Uczniowie z Kowalkowa, w liczbie 60 osób, podzielili się na dwie grupy. Pierwsza odwiedziła Łódź, gdzie miała okazję poznawać wielokulturowy charakter miasta przemysłowego, a także zwiedzić Centralne Muzeum Włókiennictwa oraz Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt tej wycieczki wyniósł 7 tysięcy 800 złotych, z czego 5 tysięcy złotych pokryło dofinansowanie.

Druga grupa z Kowalkowa udała się do Nowej Słupi i na Święty Krzyż, gdzie zwiedzali pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze. Odwiedzili również Zagnańsk, gdzie zobaczyli słynny w całej Polsce Pomnik Przyrody „Dąb Bartek”. Całkowity koszt tej wycieczki to 5 tysięcy 450 złotych, z czego 4 tysiące 360 złotych stanowiło dofinansowanie.

Wyjazd do Warszawy i Lublina

Uczniowie z Kazanowa, w liczbie 90 osób, także podzielili się na dwie grupy. Pierwsza grupa zwiedziła Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Koszt tej wycieczki wyniósł 7 tysięcy 425 złotych, z czego 5 tysięcy złotych pochodziło z dofinansowania. Druga grupa udała się do Lublina, gdzie zwiedziła podziemną trasę turystyczną oraz Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Koszt tej wycieczki to 9 tysięcy 450 złotych, z czego 5 tysięcy złotych pokryto z dofinansowania.

Program "Poznaj Polskę" w Gminie Kazanów okazał się być wspaniałą okazją dla młodych ludzi do rozwijania zainteresowań, a także do zrozumienia i docenienia dziedzictwa narodowego. Dzięki takim inicjatywom edukacyjnym, uczniowie nie tylko poszerzają swoje horyzonty, ale także budują więź z własną historią i kulturą, co jest kluczowe w kształtowaniu świadomości młodego pokolenia.