Komunikat

Odsłony: 700

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

W związku rozpoczętym z okresem grzewczym 2023/2024 i odnotowanymi już przypadkami śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzeń) oraz pożarami, zwracam się ze szczególnym apelem do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, o konieczność kontroli stanu technicznego przewodów kominowych  i ich szczelności (raz w roku) przez osoby uprawnione, oraz kontrolę stanu technicznego (raz w roku) instalacji gazowych, instalacji zbiornikowych na gaz płynny jak również zasilanych z butli propan – butan. Kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych, wentylacyjnych może przeprowadzić osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, a kontrolę instalacji gazowych, zbiornikowych i na gaz płynny jak również zasilanych z butli propan – butan osoby  posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub posiadające uprawnienia w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych .   

                                                                                                          PINB W ZWOLENIU