Czujnik powietrza

Odsłony: 721

W trosce o zdrowie mieszkańców – czujnik jakości powietrza w Kazanowie już działa

Samorząd gminy Kazanów wprowadził innowacyjne rozwiązanie mające na celu ochronę zdrowia mieszkańców. Mowa o czujniku jakości powietrza i tablicy informacyjnej, które  zostały zamontowane na budynku Urzędu Gminy w Kazanowie. To znaczący krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom dostępu do najważniejszych informacji na temat tego, czym oddychają. Inwestycja została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Monitorowanie jakości powietrza

Współczesne wyzwania związane z jakością powietrza stają się coraz bardziej palącym problemem. Dlatego też samorząd gminy Kazanów podjął kroki w celu monitorowania i informowania mieszkańców o stanie powietrza na tym terenie. Zainstalowany na budynku Urzędu Gminy w Kazanowie nowoczesny czujnik powietrza wraz z tablicą informacyjną, to krok w kierunku zapewnienia dostępu do najważniejszych informacji w tym zakresie. Teraz każdy może śledzić aktualne pomiary stężenia szkodliwych substancji, takich jak pyły PM10 i PM2,5, a także CO2, a wszystko to wraz temperaturą powietrza. – Smog nie jest już nieuchwytnym problemem. Dzięki dostępnym informacjom możemy podejmować bardziej świadome decyzje i działać na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie. A trzeba tu podkreślić, że jest to działanie dla dobra nas wszystkich. Wspólnie możemy sprawić, że będziemy oddychali czystszym powietrzem, bez zawieszonych w nim szkodliwych pyłów. Chcemy podnosić świadomość społeczną na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na nasze samopoczucie, bo jest to naprawdę istotne. A szczególnie ważne dla grup najbardziej narażonych na negatywny wpływ smogu, czyli osób przewlekle chorych, czy rodzin z małymi dziećmi – podkreśla Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Czyste Powietrze

Jednak nowa tablica informacyjna oferuje znacznie więcej niż tylko parametry powietrza. Na jej ekranie wyświetlane są również informacje na temat liczby złożonych wniosków oraz kwoty przyznanych dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez dofinansowanie działań związanych z efektywnością energetyczną i redukcją emisji zanieczyszczeń. Dzięki nowej tablicy mieszkańcy mogą śledzić postęp i efekty działań podejmowanych w ramach tego programu.  

Tablica wraz z czujnikiem powietrza została zakupiona ze środków WFOŚIGW w Warszawie w ramach porozumienia dotyczącego prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego. Koszt jej zakupu to 10 tysięcy 455 złotych.

Czujnik powietrza

.