Kapliczka św. Jana Nepomucena

Odsłony: 856

Rozpoczynają się prace konserwatorskie kapliczki św. Jana Nepomucena

Figura św. Jana Nepomucena usytuowana w Osuchowie w gminie Kazanów nie tylko zdecydowanie wypięknieje, ale też zostanie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Właśnie ruszyły tu prace konserwatorskie, które potrwają do końca listopada. Zadanie realizowane jest przy niemal stuprocentowym dofinansowaniu zewnętrznym.

Wybrano wykonawcę zadania

Kapliczka św. Jana Nepomucena jest unikalnym w skali regionu obiektem i zajmuje ważne miejsce na liście zabytków gminy Kazanów. Jej stan techniczny jest zły, dlatego samorząd gminy poczynił starania o dofinansowanie zewnętrzne na jej renowację. – Udało nam się pozyskać aż 98% dofinansowania na odnowienie kapliczki. Bardzo nas to cieszy, ponieważ obiekt był już mocno zniszczony. Liczne spękania, ubytki i zabrudzenia z pewnością nie dodawały mu uroku, a jest to ważny zabytek w naszej gminie. Wybraliśmy już wykonawcę zadania i właśnie ruszą prace konserwatorskie, które zakończą się jeszcze w tym roku – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Konserwację zabytku przeprowadzi firma Expance Sławomir Czapiewski z Piły. Koszt prac renowacyjnych został wyceniony na 108 tysięcy 240 złotych. Większość tej kwoty, bo aż 98% zostanie pokryta z dofinansowania zewnętrznego, które wyniesie 106 tysięcy 75 złotych. Środki zostały pozyskane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków Polski Ład. Wkład własny gminy w realizację inwestycji wyniesie jedynie 2%.

Kapliczka odzyska dawny blask

Renowacja kapliczki prowadzona będzie na podstawie opracowanego programu prac konserwatorskich i określonego szczegółowego zakresu robót. Został on przedstawiony do zaakceptowania wojewódzkiemu mazowieckiemu konserwatorowi zabytków. Wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie konserwacji tego typu obiektów.

Kapliczka Osuchowie to unikalna w skali regionu słupowa, zadaszona figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Zwrócona jest do rzeki Modrzejowianki, mostu i rozległych tu łąk. Św. Nepomucen to ważna postać w kulturze katolickiej. Pełnił on funkcję spowiednika na dworze króla Czech Wacława IV. Jego konflikt z królem wynikał z odmowy ujawnienia tajemnicy spowiedzi królowej. Jego odwaga była powodem aresztowania. Jan Nepomucen był torturowany i finalnie został utopiony w Wetławie w maju 1393 roku. W 1721 roku został beatyfikowany, a 19 marca 1729 roku kanonizowany przez Benedykta XIII. Dziś jest on patronem jezuitów, Pragi, mostów, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących, a także orędownikiem podczas powodzi.

kapliczka1

kapliczka1