Jednostka OSP w Kowalkowie będzie doposażona

Odsłony: 455

Jednostka OSP w Kowalkowie będzie doposażona – jest dofinansowanie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalkowie wzbogaci się o specjalistyczny sprzęt, który będzie ogromnym wsparciem dla pracy druhen i druhów. Samorząd gminy Kazanów pozyskał na ten cel znaczące dofinansowanie z budżetu Mazowsza i podpisał już w tej sprawie wiążącą umowę.

Istotne wsparcie finansowe

„Mazowsze dla straży pożarnych” to program, w ramach którego do gminy Kazanów popłynie 6 tysięcy 925 złotych dofinansowania. Umowę w tej sprawie podpisała wójt gminy Teresa Pancerz-Pyrka. Ze strony samorządu Mazowsza dokument parafował wicemarszałek województwa Rafał Rajkowski. – Każdego roku przeznaczamy pieniądze na wsparcie strażaków. Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego jednostki mogły zakupić samochody bojowe czy wykonać remont i modernizację strażnicy. Teraz druhny i druhowie z 83 jednostek OSP z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego kupią specjalistyczny sprzęt i środki ochrony indywidualnej. To będą dobrze wydane pieniądze – podkreślał wicemarszałek Rafał Rajkowski.

W wydarzeniu uczestniczyli też radni sejmiku województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka i Leszek Przybytniak, którzy podkreślali, ze specjalistyczny sprzęt sprawi, że druhny i druhowie będą jeszcze lepiej przygotowani do akcji ratowniczych.

Specjalistyczny sprzęt

Dofinansowanie dla gminy Kazanów zostanie przeznaczone na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Kowalkowie. Wartość zadania to 13 tysięcy 850 złotych, a połowę tej kwoty pokryją środki z budżetu Mazowsza. – W ramach zadania zostaną zakupione cztery sztuki butli kompozytowych na sprężone powietrze do aparatów powietrznych. Strażacy zyskają też kamerę termowizyjną. Sprzęt ten pozwoli zapewnić w akcjach wyższe bezpieczeństwo zarówno dla druhen i druhów, jak i dla poszkodowanych. Dziękujemy  samorządowi województwa za to wsparcie. Sukcesywne i regularne doposażenie jednostek jest bardzo ważne i cieszymy się, że możemy skorzystać w tym obszarze z zewnętrznej pomocy finansowej – powiedziała wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Warto podkreślić, że aparaty tlenowe są urządzeniami wykorzystywanymi przez strażaków w celu zapewnienia dostępu do czystego powietrza w razie wystąpienia natychmiastowego niebezpieczeństwa. Są używane w budynkach objętych pożarem i służą do ochrony zdrowia i życia. Kamera termowizyjna zaś to profesjonalny sprzęt pożarniczy, który doskonale sprawdza się w przypadku utrudnionej widoczności, w pomieszczeniach zadymionych oraz o ograniczonym dostępnie do światła. Stosowane podczas akcji ratowniczo-gaśniczych pozwalają uzyskać doskonały pogląd sytuacji, dzięki któremu strażacy mogą zaplanować i wdrożyć skuteczny plan działania.