Informacja

Odsłony: 853

swiadczenia rodzinne

Informacja o terminie składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 r. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, pokój nr 11 w godz. 7:30-15:00, za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów oraz drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno – Usługowego emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl), systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi, profil zaufany.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023 roku.

Złożenie wniosku od dnia 1 września 2023 roku do dnia 31 października 2023 roku spowoduje ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłatę przysługujących świadczeń do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Natomiast złożenie wniosku od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku spowoduje ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłatę przysługujących świadczeń do ostatniego dnia lutego 2024 roku.

Zasiłek rodzinny uzależniony jest od dochodu. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2023 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2023 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2023 roku do dnia 31 października 2023 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2023 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2024 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 2024 roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od dochodu. Świadczenia w pełnej wysokości przysługują w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.209,00 zł.