Przetarg na sprzedaż drzwostanu ,,na pniu,, przeznaczonego do wycinki

Odsłony: 3163

GMINA KAZANÓW
Znak : RGK.P.SM. 1.2018.

Wójt Gminy Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel.48 6766033 fax. 48 6766055
e-mail: sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY OFERTOWY
na sprzedaż drzwostanu ,,na pniu,, przeznaczonego do wycinki na działkach gruntu
nr ew. 944/5 ,nr 945/1, nr 946/1 w Kazanowie stanowiących własność Gminy Kazanów.

Ogłoszenie