Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wodociąg

Odsłony: 3375

GMINA KAZANÓW
RGK-PN-271.2.2018

 

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. (048) 6766033 Fax. 6766055
(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie:
 A. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,WODOCIĄG – NIEDARCZÓW,,.
 B. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,WODOCIĄG –ZAKRZÓWEK,, GMINA KAZANÓW.

Ogłoszenie

Załączniki:

1. SIWZ
2. Załączniki do SIWZ
3. Mapy
4. Umowa