Inwestycje w 2014 roku w gm. Kazanów

Odsłony: 4792

W dniu 27 listopada 2014 roku dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia , gmina Kazanów” . Roboty budowlane rozpoczęto w miesiącu sierpniu. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie sieci wodociągowej PVC-U o średnicy D160 i PVC-U, o średnicy D110 o łącznej długości 1981,0 m i przyłączami wodociągowymi w ilości 24 szt. o łącznej długości 537 m.
Wartość zadania wynosi na kwotę brutto – 153.431,00 zł . Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki Kozłów 91 , 26-613 Radom.W dniu 10 grudnia 2014 roku dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wólka Gonciarska , gmina Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA”.
Roboty budowlane rozpoczęto w miesiącu sierpniu 2014r.Wartość zadania wynosiła na kwotę brutto – 824.256,09 zł., a Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Instalacji "WOD-KAN” DYGAS Sp. jawna ul. Malczewskiego 8 , 27-310 Ciepielów.

Środki finansowe na realizację wymienionych zadań zostały zabezpieczone ze środków własnych gminy, z pożyczki z WFOŚiGW - Warszawa , jak również ze środków Unii Europejskiej - przyznanie pomocy w ramach działania ,, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności miejskiej objętego PROW na lata 2007-2013”.