Szacownie szkód spowodowanych suszą

Odsłony: 416

PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ JEST  INDYWIDUALNE ZŁOŻENIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ „ZGŁOŚ SUSZĘ ROLNICZĄ” , 

dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem:  https://aplikacje.gov.pl/app/susza/,  

Złożenie wniosku w aplikacji publicznej wymaga posiadania profilu zaufanego. 

Warunkiem zgłoszenia szkody jest objęcie danej uprawy zagrożeniem wystąpienia suszy w systemie monitoringu suszy rolniczej, prowadzonym przez IUNG Puławy. Szczegółowe informacje o zakresie wystąpienia zjawiska suszy udostępniono pod linkiem: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023/  

BARDZO WAŻNE!

Wszyscy rolnicy muszą złożyć wniosek przez aplikację publiczną „Zgłoś szkodę rolniczą”  w terminie do 15 października 2023 roku.

W przypadku, gdy rolnik nie zgadza się z oszacowanie szkód przez aplikację suszową, może złożyć stosowny wniosek w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Kazanowie w celu szacowania przez Komisję Gminną, w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania, czyli nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy skoszone nie będą szacowane! Szacunki dokonane przez komisję nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.

Jeżeli producent rolny nie złoży wniosku w aplikacji, szacowanie strat przez komisję gminną nie będzie uwzględnione. Zaznaczyć należy, że wniosek o oszacowanie szkód złożony  tylko do Komisji Gminnej, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia– musi być zgłoszenie w aplikacji.

Podstawą otrzymania pomocy publicznej będzie załącznik w postaci protokołu, który zostanie wygenerowany tylko w aplikacji suszowej.