Kapliczka św. Nepomucena

Odsłony: 552

Kapliczka św. Jana Nepomucena w Osuchowie przejdzie gruntowną konserwację

Zupełnie nowy blask zyska unikalna w skali regionu kapliczka w Osuchowie. Figura św. Jana Nepomucena będzie objęta pracami konserwatorskimi. Samorząd gminy Kazanów pozyskał na ten cel znaczące dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 146 tysięcy złotych.

Jest dofinansowanie, będzie konserwacja

Kapliczka w Osuchowie to ważne miejsce na liście zabytków gminy Kazanów. – Obecny stan techniczny kapliczki jest niestety bardzo zły. Spękania, zabrudzenia, ubytki i zupełnie zniszczone elementy drewniane. Miejsce to zasługuje na przywrócenie mu wyglądu z czasów jego świetności, dlatego podjęliśmy w tym kierunku odpowiednie kroki i pozyskaliśmy duże dofinansowanie na ten cel – informuje Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Zewnętrzna pomoc finansowa będzie pochodziła z Rządowego Programu Ochrony Zabytków Polski Ład. Kwota wsparcia wyniesie 146 tysięcy 20 złotych i pokryje około 98% kosztów wykonania renowacji. Wkład własny gminy to zaledwie 2%.

Kapliczka to unikalna w skali regionu słupowa, zadaszona figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Zwrócona jest do rzeki Modrzejowianki, mostu i rozległych tu łąk. – Opracowany zostanie program prac konserwatorskich i określony szczegółowy zakres robót, który zostanie przedstawiony do zaakceptowania wojewódzkiemu mazowieckiemu konserwatorowi zabytków. Następnie wybierzemy wykonawcę z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w dziedzinie konserwacji tego typu obiektów. Już niebawem kapliczka odzyska swój dawny blask – mówi wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Patron spowiedników i tonących, chroniący przed powodzią i suszą

Warto przypomnieć, że św. Nepomucen został utopiony w czeskiej Wetławie za to, że nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi żony króla Zofii Bawarskiej. Dziś jest on patronem jezuitów, Pragi, mostów, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących, a także orędownikiem podczas powodzi. Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego figury Jana Nepomucena można spotkać przy drogach w sąsiedztwie mostów, czy rzek. Stawiane były również na placach publicznych i kościelnych oraz na skrzyżowaniach dróg.

Jan Nepomucen został beatyfikowany w 1721 roku, a 19 marca 1729 roku kanonizowany przez Benedykta XIII.