Z myślą o seniorach i ich potrzebach

Odsłony: 280

Gmina Kaznów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu skierowanego do seniorów z tego terenu. Jego celem jest aktywizacja osób po sześćdziesiątym roku życia, zachęcenie ich do wyjścia z domu oraz uczestnictwa w życiu społecznym. W planach są wycieczki, wizyta w teatrze, muzeum, warsztaty kulinarne, a także prozdrowotne prelekcje.

Atrakcyjny projekt

Zarząd województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla seniorów 2023” przewiduje wsparcie finansowe dla tych samorządów, które gotowe są podjąć wyzwanie ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb osób starszych. Jedną z gmin aplikujących o te środki jest gmina Kazanów. – Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na realizację bardzo ciekawego projektu skierowanego do seniorów z gminy Kazanów. Ma on zachęcić ich do aktywnego spędzania wolnego czasu, pomóc w integracji, ale też rozwijaniu nowych umiejętności, czy poszerzaniu wiedzy. Chcielibyśmy im pokazać, że jesień życia nie musi być szara, że może być spędzana w towarzystwie osób w podobnym wieku, na uczestnictwie w interesujących aktywnościach. Liczymy, że nasz wniosek zostanie pozytywnie oceniony i do gminy Kazanów trafi wsparcie finansowe, dzięki któremu seniorzy będą mogli uczestniczyć w tym atrakcyjnym projekcie – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Samorząd gminy stara się o wsparcie finansowe w kwocie 17 tys. 282 zł, co miałoby stanowić 79,99% kosztów realizacji zadania. W jego ramach zaplanowano między innymi wizytę w Muzeum Wsi Radomskiej, wycieczkę do Warszawy, gdzie seniorzy mieliby zwiedzać Stare Miasto, Stadion Narodowy oraz ogród zoologiczny. W projekcie ujęto też wyjazd do Radomia, zwiedzanie nowego portu lotniczego Warszawa-Radom i obejrzenie wybranej przez seniorów sztuki w miejscowym teatrze. W planach są również warsztaty pod hasłem „Kulinarne dziedzictwo”, czyli wspólne gotowanie. Wykorzystane podczas nich przepisy miałyby zostać wydane w formie książki kulinarnej w nakładzie pięćdziesięciu sztuk. Seniorzy będą mogli zadbać także o zdrowie biorąc udział w prelekcjach prozdrowotnych.

Gmina Kazanów planuje realizować projekt wraz z czterema partnerami: Kołem Gospodyń Wiejskich „Ostrowiczanki”, Kołem Gospodyń Wiejskich „Dębniczanki”, OSP w Kazanowie oraz OSP w Zakrzówku.

Seniorzy chcą być aktywni

Warto dodać, że w gminie Kazanów mieszka obecnie 4466 osób, w tym 1060 seniorów. Jest to więc znacząca grupa społeczna. Opracowanie projektu poprzedziły diagnozy, w których seniorzy wskazywali na potrzebę wyjścia z domu i integracji. Projekt ma pomóc im w zwiększaniu świadomości społecznej, wzroście poczucia własnej wartości, lepszego samopoczucia, ale też zdobywania wiedzy o Mazowszu, czy przekazywaniu dziedzictwa kulinarnego młodszym pokoleniom. Co ważne, podczas przygotowań kształtu projektu, wśród seniorów zrodziła się chęć zrzeszenia się w sformalizowanych organizacjach. W związku z tym, wspólnie z władzami gminy Kazanów trwają prace nad powołaniem Rady Seniorów, która mogłaby inicjować działania na rzecz osób starszych. Obecnie opracowywany jest jej status.