Już wkrótce realizacja dużej inwestycji drogowej na terenie gminy Kazanów

Odsłony: 900

Już wkrótce realizacja dużej inwestycji drogowej na terenie gminy Kazanów – ogłoszono przetarg dla wykonawców

Trwa przetarg dla wykonawców zadania pod nazwą „Przebudowa dróg na terenie gminy Kazanów”. Po wyłonieniu firmy, która podejmie się realizacji inwestycji, rozpoczną się prace budowlane na dziewięciu odcinkach dróg. Łącznie zostanie zmodernizowane blisko 6,5 km jezdni. Samorząd gminy pozyskał na ten cel aż 5 milionów złotych dofinansowania zewnętrznego.

Ważna inwestycja z dużym dofinansowaniem

Będzie dalszy ciąg rozbudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Kazanów. W planach jest duża inwestycja w tym zakresie. – Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania przebudowy dziewięciu odcinków dróg na terenie gminy Kazanów. Liczymy, że uda się wyłonić wykonawcę już w pierwszym postępowaniu, tak aby prace budowlane mogły ruszyć wraz ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Planowane do modernizacji drogi są zniszczone, z licznymi spękaniami i ubytkami, dlatego inwestycja jest bardzo potrzebna. Przebudowa poprawi spójność komunikacyjną i podniesie bezpieczeństwo pieszych i kierowców na tym terenie – podkreśla Teresa Pancerz Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Warto przypomnieć, że samorząd gminy Kazanów pozyskał na ten cel bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne. Wsparcie finansowe wyniesie 5 milionów złotych i będzie pochodziło z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Blisko 6,5 km dróg przejdzie modernizację

Inwestycja ma objąć swoim zakresem aż dziewięć odcinków dróg, o łącznej długości blisko 6,5 km. Na każdym z nich zostaną wykonane roboty przygotowawcze, odpowiednia podbudowa, a następnie położona nowa nawierzchnia jezdni. Pojawią się też komfortowe pobocza oraz zjazdy. Prace budowlane zakończą się uzupełnieniem oznakowana drogowego.

Modernizacja będzie prowadzona w sześciu miejscowościach na terenie gminy Kazanów. W Niedarczowie Dolnym - Kolonii zostaną przebudowane dwa odcinki dróg o długości 0,645 km i 0,660 km. W miejscowości Kowalków – Kolonia długość planowanych do modernizacji odcinków jezdni to: 0,400 km i 0,995 km. Kolejne dwa położone są w miejscowości Dębniak i wynoszą: 0,952 km i 0,115 km. W Osuchowie przebudowane zostanie 0,999 km drogi, w Ostrownicy 0,740 km, a w Wólce Gonciarskiej 0,990 km.

Firmę, która zrealizuje inwestycję, ostateczny koszt robót oraz termin rozpoczęcia i zakończenia prac poznamy po zakończeniu postępowania przetargowego.