Samorząd gminy Kazanów przeznaczy więcej środków na inwestycje

Odsłony: 911

Samorząd gminy Kazanów przeznaczy więcej środków na inwestycje

W gminie Kazanów zaplanowano na ten rok wiele ważnych i potrzebnych inwestycji. Będą liczne przebudowy dróg, termomodernizacje szkół oraz Urzędu Gminy, przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej i wiele innych. 10 lutego 2023 roku, podczas sesji Rady Gminy jednogłośnie zwiększono budżet na realizację wyczekiwanych przez mieszkańców zadań. W efekcie decyzji samorządu oraz radnych, na tegoroczne inwestycje przeznaczone zostanie blisko 20 milionów złotych.

W planach duże inwestycje

2023 rok w gminie Kazanów będzie bardzo intensywny pod względem inwestycyjnym. - Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu dofinansowań zewnętrznych możemy realizować niezwykle kosztowne inwestycje, na które sami nie moglibyśmy sobie pozwolić. Obecnie wykonywane jest zadanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kazanowie, a przed nami kolejne bardzo duże wyzwania. Trwają właśnie procedury przetargowe dla kilku zadań: szeroko zakrojonej przebudowy dróg, termomodernizacji dwóch szkół podstawowych i budowy placu zabaw w Kowalkowie-Kolonii. W następnych miesiącach będziemy ogłaszali przetargi na wykonanie kolejnych inwestycji. Chcemy maksymalnie wykorzystać pojawiające się i pozyskiwane z różnych źródeł zewnętrzne środki finansowe, w związku z tym, wraz z radnymi postanowiliśmy zwiększyć budżet na tegoroczne inwestycje – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Zwiększono środki na realizację zadań

Według założeń ujętych w uchwale budżetowej na 2023 rok, podjętej przez Radę Gminy w grudniu 2022 roku, wydatki inwestycyjne miały wynieść 12 mln 400 tys. zł. Jednak podczas lutowej sesji Rady Gminy, zwiększono je o 7 mln 192 tys. 316 zł, co oznacza, że samorząd przeznaczy na tegoroczne inwestycje aż 19 mln 592 tys. 316 zł. Było to możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach rządowego programu Polski Ład.

Wśród zadań, które zaplanowano na 2023 rok, oprócz kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym Urzędu Gminy i dwóch szkół podstawowych, przewidziano bardzo duże zadanie przebudowy dróg. Łącznie zostanie zmodernizowane blisko 6,5 km jezdni. Zaplanowano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym. W bieżącym roku nowy wygląd zyskają też łazienki i pomieszczenia socjalne w Urzędzie Gminy w Kazanowie i zostanie dostarczony tu sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. W miejscowości Kowalków-Kolonia wybudowany zostanie nowy plac zabaw. Będzie też modernizacja instalacji przeciwpożarowej wraz z przyłączeniem wody na jej potrzeby w budynku PSP Kowalków-Kolonia.