Dodatek osłonowy

Odsłony: 1253

ulotka dodatek oslonowy

DODATEK OSŁONOWY

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
  • listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów

Wnioski można składać najpóźniej do 31 października 2022r.

Więcej informacji w zakładce: DODATEK OSŁONOWY

Wzór wniosku