Komunikat dla płatników składek w KRUS

Odsłony: 3388

Komunikat dla płatników składek w KRUS
31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie z zasad przyznawania płatności bezpośrednich 2015

Odsłony: 3581

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Zwoleniu

ZAPROSZENIE


Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zwoleniu zaprasza rolników z Gminy Kazanów na szkolenie z zasad przyznawania płatności bezpośrednich a w szczególności sposobu wypełniania wniosków o przyznanie płatności na 2015 rok.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kazanowie w dniu 17 lutego 2015 roku o godzinie 10.00.


Z-ca KIEROWNIKA
BIURA POWIATOWEGO
Arkadiusz Jasik

INFORMACJA O SYTUACJI W SŁUŻBIE ZDROWIA

Odsłony: 3320

W związku z aktualną sytuacją w służbie zdrowia, informuję, iż od Nowego Roku opieka medyczna w woj. mazowieckim jest zapewniona. Aktualne listy zakontraktowanych placówek oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej mazowieckiego oddziału NFZ (www.nfz-warszawa.pl) i pod numerem całodobowej infolinii (22) 456 74 01.

Opieka medyczna zapewniona dla mieszkańców gminy Kazanów
Pogotowie Ratunkowe. SPZZOZ
Ludowa 7 26-700 Zwoleń

Wójt Gminy Kazanów
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Wybory samorządowe pierwsza sesja nowej Rady Gminy 2014

Odsłony: 4113

Wybory samorządowe w gminie Kazanów

W dniu 16 listopada 2014r. w wyborach samorządowych została wybrana nowa Rada Gminy Kazanów na kadencję 2014-2018 w następującym składzie:

1. Dolega Bernard
2. Głowacki Waldemar
3. Hernik Maria
4. Jamka Paweł
5. Jaśkiewicz Zbigniew Stanisław
6. Korczak Barbara
7. Matuska Krystyna
8. Mularczyk Stanisław
9. Pastuszka Jan
10. Puton Piotr
11. Senderowska Anna Zdzisława
12. Szczepanowski Jan
13. Wlazłowska Lucja
14. Wojtyniak Wiesław Adam
15. Woliński Szymon

Czytaj więcej

Inwestycje w 2014 roku w gm. Kazanów

Odsłony: 3804

W dniu 27 listopada 2014 roku dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia , gmina Kazanów” . Roboty budowlane rozpoczęto w miesiącu sierpniu. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie sieci wodociągowej PVC-U o średnicy D160 i PVC-U, o średnicy D110 o łącznej długości 1981,0 m i przyłączami wodociągowymi w ilości 24 szt. o łącznej długości 537 m.
Wartość zadania wynosi na kwotę brutto – 153.431,00 zł . Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki Kozłów 91 , 26-613 Radom.

Czytaj więcej

OD PRZYPADKU DO WYPADKU! - apel KRUS Zwoleń

Odsłony: 3535

Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn i urządzeń. Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo często dochodzi do wypadków.

Szybko zapadający zmierzch utrudnia widoczność. Do tego padający deszcz, czy śnieg powoduje rozmiękczenie gruntu, oblodzenie dróg i podwórzy. Najczęściej w tak niesprzyjających warunkach dochodzi do upadków. Do tej pory w 2014r. na terenie województwa mazowieckiego spośród 2346 wypadków przy pracy rolniczej aż 871 z nich to upadki osób. Wpływu na warunki atmosferyczne nie mamy, ale możemy przygotować się do pracy w tak niesprzyjających okolicznościach.

Do większości wypadków w gospodarstwach rolnych dochodzi w związku z nieprzestrzeganiem elementarnych zasad BHP tj. nieodpowiednia organizacja własnego miejsca pracy, brak dbałości o porządek w obejściach gospodarskich, praca w nieodpowiednim lub zabrudzonym obuwiu, zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych a także nieprawidłowy sposób wchodzenia lub schodzenia z maszyn i urządzeń rolniczych i drabin. Może to zabrzmi zaskakująco, ale do większości tego typu zdarzeń wypadkowych dochodzi zwykle na podwórzu i w budynkach gospodarczych, przeważnie na płaskiej powierzchni oraz na schodach i drabinie. Skutkiem takich wypadków są głównie urazy kończyn dolnych i górnych.

Nie każdego wypadku można uniknąć, ale można zminimalizować jego skutki, dlatego gorąco apelujemy do rolników o ostrożną i bezpieczną pracę!

Należy pamiętać zatem, aby:

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne pożytek publiczny 2015

Odsłony: 3591

Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.

Konsultacje będą trwały od 22 października do 12 listopada 2014r.

Czytaj więcej