Droga w Kroczowie Większym już po przebudowie

Odsłony: 988

Droga w Kroczowie Większym już po przebudowie

Odcinek drogi w miejscowości Kroczów Większy w gminie Kazanów został zmodernizowany i pozytywnie przeszedł odbiór techniczny. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z budżetu województwa mazowieckiego.

Inwestycja dobiegła końca

Wykonawcą przebudowy drogi w Kroczowie Większym było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Koszt prac to 268 tysięcy 739 złotych. Znaczącą część tej kwoty pokryło dofinansowanie zewnętrzne pozyskane z budżetu województwa mazowieckiego. Środki w wysokości 115 tysięcy złotych zostały przyznane w ramach programu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. – Jesteśmy w stałym dialogu z mieszkańcami gminy, którzy zgłaszają nam potrzeby przebudowy poszczególnych odcinków dróg na tym terenie. Jezdnia w Kroczowie Większym była jedną ze wskazanych przez nich do remontu. I faktycznie potrzebowała już modernizacji, bo jej stan techniczny był zły. Pozyskaliśmy znaczące dofinansowanie zewnętrzne  i rozpoczęliśmy realizację zadania. Przebudową drogi zajęła się dobrze nam znana firma ze Zwolenia. Prace budowlane zostały przeprowadzone fachowo i terminowo. Jesteśmy już po odbiorze technicznym i możemy drogę oddać do użytku mieszkańców oraz podróżnych, co z pewnością jest dla nich dobrą informacją – informuje Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Nowa nawierzchnia i pobocza

Zakres zadania przebudowy drogi w Kroczowie Większym objął wykonanie odpowiedniej podbudowy jezdni wraz z zagęszczeniem oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 280 metrów bieżących. Droga zyskała przepusty pod koroną oraz pobocza z kruszywa łamanego o szerokości pół metra. Na zakończenie wykonawca zamontował niezbędne oznakowanie drogowe. – Droga w Kroczowie Większym jest już przejezdna, jednak ponownie prosimy mieszkańców o cierpliwość, ponieważ nadal trwają przebudowy dróg na innych odcinkach dróg na terenie całej gminy Kazanów. Jesteśmy w trakcie realizacji dwóch bardzo dużych zadań, które z pewnością poprawią spójność komunikacyjną na tym terenie. Wymaga to jednak czasu i zrozumienia, że poruszanie się poszczególnymi odcinkami dróg może być tymczasowo utrudnione – podsumowuje wójt.

Prace przy termomodernizacji szkół w Kazanowie i Kowalkowie idą pełną parą

Odsłony: 844

Prace przy termomodernizacji szkół w Kazanowie i Kowalkowie idą pełną parą

Trwają roboty budowlane przy realizacji dużego zadania termomodernizacji dwóch szkół podstawowych na trenie gminy Kazanów. Budynki placówek oświatowych w Kazanowie i Kowalkowie już wyglądają piękniej i zyskują na wydajności energetycznej. Prace posuwają się zgodnie z harmonogramem i jak zapewnia wykonawca, nie będą miały wpływu na organizację zajęć w zbliżającym się wielkimi krokami nowym roku szkolnym.

Wykonawcą prac budowlanych w obydwu szkołach jest Zakład Remontowo-Budowlany „Termo-Bud” Andrzej Lelewicz z Buska-Zdroju. Prace budowlane są już na bardzo zaawansowanym etapie. – W pierwszej kolejności wykonywane są te prace, które mogłyby zakłócać zajęcia dydaktyczne, bo przecież już za kilkanaście dni rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W obydwu budynkach wymienione zostały okna i wykonane elewacje frontowe i boczne. Obecnie trwają prace budowlane w kotłowniach obu budynków, gdzie wymieniane są piece i montowane nowe instalacje. Uczniowie nie mają do nich dostępu, a więc remont nie będzie wpływał na jakość zajęć. Reszta prac ma być prowadzona w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na komfort nauki i pracy nauczycieli – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów. 

Szkoła w Kowalkowie

Przypomnijmy, zakres prac w ramach realizacji zadania termomodernizacji szkół jest bardzo szeroki. W szkole podstawowej w Kowalkowie obejmuje wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia fundamentów oraz położenie pokryć dachowych i malowanie dachów. Ujęto w nim również docieplenie stropodachu i ścian budynku oraz położenie nowej elewacji. Wykonywane są także roboty instalacyjne: ochrony odgromowej i oświetlenia zewnętrznego ze źródłami światła LED. Kotłownia budynku przechodzi właśnie kompleksowy remont. Po zakończeniu tynkowania, malowania i kładzenia nowych płytek pojawi się tu nowoczesny kocioł kondensacyjny na olej opałowy wraz z niezbędnymi instalacjami. Przed budynkiem zaś przebudowana zostanie część chodników z kostki brukowej.

Szkoła w Zakrzówku

W szkole w Zakrzówku prace budowlane mają bardzo podobny zakres i obejmują: wymianę okien i drzwi zewnętrznych, uzupełnienie obróbek blacharskich, ocieplenie fundamentów i ścian budynków, położenie nowej elewacji, wykonanie odwodnienia i malowanie dachu, a także remont kominów. Ujęto w nim również wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne typu LED, przebudowę schodów zewnętrznych, budowę opaski wokół budynku i chodników z kostki brukowej. Podobnie jak w szkole w Kowalkowie, tu także kotłownia przechodzi właśnie generalny remont wraz z wymianą źródła ogrzewania. Zainstalowany zostanie tu kocioł kondensacyjny na olej opałowy.

Niemal stuprocentowe dofinansowanie

Koszt prac budowlanych to 3 mln 566 tys. 570 zł. Warto jednak podkreślić, że z budżetu gminy zostanie wydatkowana bardzo niewielka kwota, tylko 10% wartości inwestycji, ponieważ 90% kosztów pokryje dofinansowanie zewnętrzne przyznane w ramach programu Polski Ład. Wsparcie finansowe wyniesie 3 mln 209 tys. 913 zł. Prace budowlane w obydwu szkołach mają zakończyć się w grudniu tego roku.

Informacja

Odsłony: 924

swiadczenia rodzinne

Informacja o terminie składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 r. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, pokój nr 11 w godz. 7:30-15:00, za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów oraz drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno – Usługowego emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl), systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi, profil zaufany.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023 roku.

Złożenie wniosku od dnia 1 września 2023 roku do dnia 31 października 2023 roku spowoduje ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłatę przysługujących świadczeń do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Natomiast złożenie wniosku od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku spowoduje ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłatę przysługujących świadczeń do ostatniego dnia lutego 2024 roku.

Zasiłek rodzinny uzależniony jest od dochodu. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2023 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2023 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2023 roku do dnia 31 października 2023 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2023 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2024 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 2024 roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od dochodu. Świadczenia w pełnej wysokości przysługują w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.209,00 zł.

Most w Kroczowie Mniejszym został zmodernizowany

Odsłony: 665

Most w Kroczowie Mniejszym został zmodernizowany

Drewniany most nad rzeką Iłżanką w miejscowości Kroczów Mniejszy przeszedł gruntowny remont. Obiekt był mocno wyeksploatowany i wymagał pilnej modernizacji. Dziś jest już bezpieczniejszy, bardziej komfortowy i dobrze służy użytkownikom dróg.

Mocno użytkowany obiekt

Jak podkreśla wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka, stan techniczny mostu w Kroczowie Mniejszym pozostawiał wiele do życzenia. – Mieszkańcy zgłaszali nam problemy z przejazdem drewnianym mostem w miejscowości Kroczów Mniejszy. Obiekt był zniszczony, miał uszkodzoną nawierzchnię, a jego ogólny stan techniczny można było kreślić jednoznacznie, jako zły. Podjęliśmy więc decyzję o modernizacji, aby zadbać w ten sposób o bezpieczeństwo i komfort poruszających się tą trasą. Dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość, ponieważ przez pewien czas ruch w tym miejscu był mocno utrudniony. Dziś już można korzystać ze zmodernizowanego, bezpieczniejszego i bardziej komfortowego mostu – informuje wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Zakres prac

Wykonawcą remontu mostu było przedsiębiorstwo „Budrem – 1” Firma Budowlano Remontowa Wiesław Zdzisław Kosonóg z Radomia. Wartość prac budowlanych wyceniono na kwotę 158 tys. 53 zł. Roboty objęły rozbiórkę istniejącego podkładu drewnianego, wykonanie poprzecznic i podniesienie poręczy na wysokość 110 cm. Wykonawca wyczyścił też stalowy ruszt mostu wraz z poręczami i zabezpieczył konstrukcję stalową oraz balustrad powłokami malarskimi. Został wykonany również pokład jezdni z drewna impregnowanego i obsadzone krawężniki, a także gabion. – Remont obiektu z pewnością przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa na tym odcinku trasy, bo takie było główne założenie inwestycji. Jesteśmy przekonani, że most będzie dobrze służył mieszkańcom i przejezdnym gościom. To jednak nie koniec prac budowlanych w zakresie infrastruktury drogowej na tym terenie. W całej gminie Kazanów trwają liczne przebudowy i modernizacje dróg, dlatego po raz kolejny zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wyrozumiałość. Działania te podejmowane są dla naszego wspólnego dobra i zdecydowanie poprawią jakość komunikacji drogowej w gminie, co z pewnością już niebawem będzie wyraźnie zauważalne – podsumowuje wójt Teresa Pancerz-Pyrka.